Hội thảo Dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn GDP và GRDP

08/04/2022 - 04:54 PM

Chiều ngày 8/4/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo trực tuyến Dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP). Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì hội thảo.

Hội thảo trực tuyến Dự thảo Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn GDP và GRDP
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì hội thảo

Tham dự hội thảo trực tiếp có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cùng đại diện lãnh đạo chuyên viên các Vụ thuộc cơ quan TCTK; Cục Thống kê TP. Hà Nội; đại diện các Bộ, ban, ngành như: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Viện Kiểm sát, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ... Tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cảm ơn các Bộ, ngành đã đồng hành cùng TCTK trong quá trình xây dựng Luật Thống kê. Đến nay, việc xây dựng Nghị định được đảm bảo tiến độ, để trình và thông qua theo đúng lộ trình đã đề ra. Tại hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, cho ý kiến vào những nội dung của dự thảo Nghị định để có sự thống nhất cao đảm bảo theo quy định của Luật; đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước và quốc tế cũng như của mọi đối tượng người dùng tin. Đồng thời, đưa ra kế hoạch triển khai tiếp theo để các Bộ, ngành chủ động tham gia, phối hợp trong công tác triển khai.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng (PPCĐ) đã trình bày 4 nhóm nội dung trong triển khai xây dựng dự thảo Nghị định gồm: Tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định; Giới thiệu dự thảo Nghị định; Một số nội dung cần xin ý kiến và kế hoạch tiếp theo.

Theo Vụ PPCĐ, trong trưng cầu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, tính đến ngày 7/4, TCTK đã nhận được ý kiến đóng góp của 27 Bộ, ngành và 59/63 địa phương. Tổ chức 9 hội thảo với 19 Bộ, ngành.

Về xây dựng dự thảo, Nghị định gồm 2 phụ lục kèm theo: Phụ lục I quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Phụ lục II quy định quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự thảo Nghị định quy định nội dung của 230 chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Luật Thống kê số 01/2021/QH15. Quy trình biên soạn chỉ tiêu GDP và GRDP.

Cho ý kiến vào một số nội dung cần xin ý kiến và những vấn đề còn vướng mắc, các đại biểu tại hội thảo cho rằng, về cơ bản, các Bộ, ngành nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định và đánh giá cao công tác tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và giải trình trong trưng cầu ý kiến các Bộ, ngành vào xây dựng dự thảo Nghị định. Đại diện các Bộ, ngành tích cực chia sẻ, trao đổi ý kiến đóng góp thống nhất về một số nội dung cần xin ý kiến và những vấn đề còn vướng mắc Bộ, ngành được giao thực hiện và phối hợp với các đơn vị khác.

Kết thúc hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị trong thời gian tới tiếp tục tổ chức các phiên kỹ thuật của các vụ chuyên ngành với đơn vị đầu mối và các Bộ, ngành có liên quan. Giao Vụ PPCĐ làm đầu mối giao cho các đơn vị xây dựng chương trình làm việc chi tiết giữa các phiên, các nhóm và đại diện của Vụ PPCĐ là đầu mối cùng các đơn vị tham gia làm việc để làm rõ từ khái niệm, định nghĩa, từ ngữ hoặc những cách thức để sau này thuận lợi trong triển khai thực hiện. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, theo đúng tiến độ để đảm bảo quy trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, TCTK sẽ trình hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định vào giữa tháng 4/2022./.

M.T


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top