Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo về sửa đổi chương trình điều tra thống kê quốc gia

16/05/2022 - 04:58 PM

Chiều ngày 16/5/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo xin ý kiến về việc sửa đổi chương trình điều tra thống kê quốc gia. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì và chỉ đạo buổi Hội thảo.
 
Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại điện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; lãnh đạo và chuyên viên các bộ, ngành có liên quan.

 
Hội thảo xin ý kiến về việc sửa đổi chương trình điều tra thống kê quốc gia 2
 
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, Luật số 01/2021/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021 kèm theo danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, bao gồm 230 chỉ tiêu thống kê. Do đó, để thu thập tổng hợp, biên soạn 230 chỉ tiêu thống kê quốc gia, Chương trình điều tra thống kê quốc gia cần phải được ban hành thay thế Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. TCTK đã chủ trì xây dựng Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện Dự thảo…
 
Tại Hội thảo, đại diện TCTK, bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT thống kê đã trình bày Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia được xây dựng theo nguyên tắc: Đáp ứng nhu cầu thông tin của Hệ thống chỉ tiêu TKQG; Bảo đảm tính phù hợp; Bảo đảm tính khả thi; Bảo đảm không trùng lặp; Bảo đảm tính kế thừa; Đáp ứng nhu cầu thông tin của Hệ thống chỉ tiêu TKQG.
 
Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 44 cuộc điều tra, trong đó có 03 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia (Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế) và 41 cuộc điều tra ở các lĩnh vực khác nhau. Tổng số chỉ tiêu thu thập từ các cuộc điều tra thống kê gồm 127 chỉ tiêu.

Các nội dung được sửa đổi trong Dự thảo gồm: Thời kỳ, thời điểm điều tra; lồng ghép một số cuộc điều tra; bổ sung nội dung thông tin; loại bỏ và bổ sung mới các cuộc điều tra thống kê…
 
Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đưa ra các ý kiến góp ý liên quan đến các nội dung liên quan đến Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
 
Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của các bộ, ngành với TCTK trong việc đóng góp ý kiến cho Dự thảo chương trình điều tra thống kê quốc gia trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đề nghị TCTK và 
các Vụ nghiệp vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan rà soát và làm rõ các nội dung trong Dự thảo nhằm hoàn thiện Dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, trình Bộ Tư pháp thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng kế hoạch.
 
Hội thảo xin ý kiến về việc sửa đổi chương trình điều tra thống kê quốc gia 3
 
Toàn cảnh Hội thảo
 
Thu Hường
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top