Họp về báo cáo tiếp nhận và thực hiện các cuộc điều tra của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê

31/03/2021 - 12:42 PM
Sáng ngày 31/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức cuộc họp về báo cáo tiếp nhận và thực hiện các cuộc điều tra của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL). Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến, lãnh đạo và công chức thuộc Cục TTDL và các đơn vị có liên quan đến các cuộc điều tra thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê.

Phát biểu tại Cuộc họp Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khẳng định, việc thành lập Cục TTDL là một trong những điểm đột phá trong đổi mới cơ cấu tổ chức của ngành Thống kê, là cần thiết theo xu thế của thế giới nhằm tăng tính chuyên môn hóa, đảm bảo tính tập trung của dữ liệu. Theo Tổng cục trưởng, dữ liệu đầu vào chính là nguyên liệu để sản xuất thông tin thống kê, nguyên liệu phải sạch, tốt, đảm bảo chất lượng thì sản phẩm của ngành Thống kê mới tốt. Do đó, cuộc họp sẽ tập trung vào phần dữ liệu đầu vào trong các cuộc điều tra, Tổng điều tra của năm 2021, đồng thời tập trung vào cơ chế phối hợp của Cục TTDL với các đơn vị liên quan cũng như vai trò, chức năng của từng cá nhân và đơn vị. Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh các cuộc điều tra hay Tổng điều tra không phải là nhiệm vụ của một đơn vị phụ trách mà còn cần sự phối hợp của tất cả các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và cần thiết phải có sự phân cấp phân quyền cụ thể để tránh chồng chéo.

 
Họp về báo cáo tiếp nhận và thực hiện các cuộc điều tra của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Cục TTDL đã trình bày Báo cáo tình tình thực hiện các cuộc điều tra và Tổng điều tra trong 3 tháng đầu năm 2021, trong đó nội dung tập trung vào các cuộc điều tra thường xuyên và cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021. Theo đó, đối với các cuộc điều tra, Cục TTDL đã phối hợp với các Vụ nghiệp vụ thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận các cuộc điều tra từ các Vụ nghiệp vụ cho Cục TTDL vào ngày 29/12/2020. Tại thời điểm nhận bàn giao, có 32 cuộc điều tra mẫu và Tổng điều tra kinh tế thực hiện theo kế hoạch điều tra năm 2021; có 6 cuộc chưa có phương án điều tra; 15 cuộc điều tra mẫu hàng tháng và 16 cuộc điều tra quý/6 tháng/năm.

Sau khi tiếp nhận, Cục TTDLL phối hợp với với các Vụ liên quan xin ý kiến Lãnh đạo Tổng cục để không thực hiện 3 cuộc điều tra trong năm 2021 (điều tra chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam, điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch và điều tra giá tiền lương). Để chuẩn bị tiếp nhận các nội dung chi tiết thực hiện các cuộc điều tra, trong tháng 1/2021 Cục TTDL đã làm việc với từng Vụ chuyên ngành về các nội dung điều tra, kiểm tra và làm sạch số liệu và thống nhất thời gian Cục TTDL thực hiện 28 cuộc điều tra mẫu bắt đầu từ tháng 1/2021.

Về công tác phối hợp, trong quá trình bàn giao và thực hiện các cuộc điều tra, công tác phối hợp của Cục TTDL với các Vụ nghiệp vụ và các Cục thống kê về cơ bản đã đạt được nhiều thuận lợi. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong quá trình phối hợp thực hiện như: Tài liệu bàn giao chưa đầy đủ, chồng chéo trong phối hợp trao đổi nghiệp vụ, một số công chức chưa nắm được nghiệp vụ do nhận nhiệm vụ mới, phần mềm đã hết thời hạn… đã gây khó khăn cho Cục TTDL trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, sau khi tiếp nhận bàn giao từ Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Cục TTDL đã phối hợp với các đơn vị tiếp tục hoàn thiện và xây dựng tài liệu (các bài giảng video và sổ tay hướng dẫn), tổ chức tập huấn Trung ương, dự thảo các văn bản hướng dẫn địa phương tập huấn và thực hiện Tổng điều tra, rà soát kinh phí,... Công tác thu thập thông tin Tổng điều tra được thực hiện từ ngày 1/3/2012; trong tháng đầu tiên thực hiện Tổng điều tra đã tổ chức giám sát trực tiếp tại địa bàn ở 2 địa phương, giám sát trực tuyến toàn bộ 63 tỉnh.

Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các cuộc điều tra và Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, Cục TTDL cũng gặp được nhiều thuận lợi nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, đặc biệt làm sự chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến phụ trách Cục TTDL và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK. Bên cạnh đó Cục TTDL cũng vấp phải một số khó khăn do công chức của Cục từng làm việc ở các Vụ nghiệp vụ khác nhau, một số chỉ tham gia vào một công đoạn điều tra nên nghiệp vụ cũng như kỹ năng kiểm tra dữ liệu chưa chuyên sâu, yếu tố thời gian hạn chế…

 
Họp về báo cáo tiếp nhận và thực hiện các cuộc điều tra của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin thống kê 1
Toàn cảnh cuộc họp

Thông qua Cuộc họp, Cục TTDL đã đề xuất một số giải pháp về nghiệp vụ và quản lý điều tra, công nghệ thông tin, hoạch định kế hoạch trong quý II và 6 tháng đầu năm 2021 và công tác phối hợp. Với Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, Cục TTDL đề nghị các đơn vị liên quan gửi biểu mẫu để Cục TTDL thực hiện xây dựng công cụ tạo biểu trong phần mềm giám sát; Góp ý về các bất cập số liệu (nếu có) khi thực hiện biên soạn số liệu các biểu đầu ra theo yêu cầu và phối hợp với Cục TTDL để kiểm tra và hoàn thiện dữ liệu; Tham gia công tác giám sát theo kế hoạch và báo cáo kết quả giám sát theo yêu cầu.

Tại vuộc họp các đại biểu tham dự đã sôi nổi trình bày quan điểm, thảo luận, góp ý và đề xuất giải pháp với các nội dung về quy chế phối hợp, quy trình làm việc… giữa Cục TTDL và các đơn vị.
 Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh nhận định, về cơ bản với nỗ lực của Cục và các Vụ nghiệp vụ nên công việc có phần đảm bảo. Trước mắt, cần thể hiện rõ vai trò của Cục đối với các cuộc điều tra theo quý, năm, còn với các cuộc điều tra tháng cần có sự tham gia trực tiếp của các Vụ. Bên cạnh đó cần rà soát tất cả các cuộc điều tra để có sự phân công rõ ràng vai trò của mỗi đơn vị trong mỗi cuộc điều tra. Về lâu dài cần ban hành quy chế làm việc chính thức.

Trong vai trò phụ trách Cục TTDL, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao những nỗ lực của Cục TTDL trong thời gian đầu bắt đầu công việc. Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Cục TTDL tiếp thu các ý kiến đóng góp để dần cải thiện, sớm hoàn thiện quy chế để gửi các đơn vị cùng phối hợp thực hiện, phân công công tác cho các Phòng Thu thập thông tin ở các Cục Thống kê phối hợp với Phòng Thu thập thông tin của Cục TTDL thực hiện.

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh tư duy muốn đổi mới cần vượt qua chính bản thân, với phương châm là dữ liệu dùng chung, sản phẩm thống kê cần sạch từ dữ liệu đầu vào và có thể truy cập đầu vào và đầu ra trên cơ sở đảm bảo dữ liệu an ninh. Cục TTDL là đầu mối để thực hiện Tổng điều tra, điều tra và thu thập thông tin, cần kết nối với các Vụ, các Cục Thống kê, cơ quan bộ, ngành. Đồng thời trên cơ sở quy chế dự thảo Cục TTDL cần phối hợp, hướng dẫn các Vụ cùng thực hiện./.


 
Tin, ảnh: Thu Hiền
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top