Huyện Can Lộc tổ chức đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ xuân năm 2023

19/05/2023 - 09:06 AM
Thực hiện Công văn số 184 CV-LN/TK-NN, ngày 26/4/2023 của Liên ngành Cục Thống kê -Sở Nông nghiệp&PTNN về việc điều tra năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Xuân năm 2023, từ ngày 08-10/5/2023, các đơn vị Chi cục Thống kê Cục Thống kê Hà Tĩnh, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Can Lộc đã phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức thăm đồng đánh năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Xuân năm 2023.

Vụ Đông xuân năm 2023 toàn huyện Can Lộc đã gieo cấy tổng diện tích 9.182,6 ha đạt 100% kế hoạch. Cơ cấu chủ yếu bằng các giống mới trung và ngắn ngày, có năng suất, sản lượng cao, một số giống lúa sinh trưởng, phát triển tốt như Nếp N98, Hà Phát 3, VNR20, Bắc Thịnh, Thái Xuyên… Qua kết quả thăm đồng và đánh giá bước đầu, năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023 trên địa bàn huyện Can Lộc ước tính đạt 62,10 tạ/ha (tăng 4,08 tạ/ha) so năm 2022.

Nhìn chung, vụ Đông xuân 2023 công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung ruộng đất, gieo cấy đúng lịch thời vụ, ứng dụng KHKT, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt, gặp điều kiện thời tiết cơ bản thuận lợi nên lúa trổ tập trung, đạt năng suất cao. Đặc biệt thực hiện công tác chuyển đổi ruộng đất theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12/6/2001 và Nghị quyết số 12/NQ-HU ngày 12/6/2007 của BCH Đảng bộ Huyện về tập trung lãnh đạo thực hiện cuộc vận động chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn II trong năm 2007 và những năm tiếp theo, việc hấp thu các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của các cấp đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, điển hình là năng suất tăng cao so các năm trước, cụ thể: Xã Quang Lộc ước tính 63,14 tạ/ha (tăng 4,14 tạ/ha); Khánh Vĩnh Yên ước tính 63,52 tạ/ha (tăng 4,22 tạ/ha); Trung Lộc ước tính 63,47 tạ/ha (tăng 3,44 tạ/ha); Tùng Lộc ước tính 63,69 tạ/ha (tăng 2,09 tạ/ha); Kim Song Trường ước tính 62,91 ta/ha (tăng 3,91 ta/ha)…Đây là những số liệu thống kê quan trọng nhằm đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn và sản xuất hàng hóa của Huyện Can Lộc nói riêng và của tỉnh Hà Tĩnh nói chung đồng thời là cơ sở để Tỉnh xây dựng kế hoạch và điều chỉnh các chính sách đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tiếp theo.../.

 Một số hình ảnh đoàn thăm đồng đánh giá năng suất vụ Đông Xuân 2023

 
 Huyện Can Lộc tổ chức đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ xuân năm 2023 3
Cánh đồng sản xuất giống Hà Phát 3 tại xã Quang Lộc, lúa Hương Bình, tại cánh đồng thôn Thuần Chân xã Thuần Thiện. Đây là những cánh đồng tập trung được hình thành từ chủ trương tập trung ruộng đất và đang cho hiệu quả kinh tế cao.
Huyện Can Lộc tổ chức đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ xuân năm 2023 4
Cánh đồng lúa xã Phú Lộc
Huyện Can Lộc tổ chức đánh giá năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ xuân năm 2023 5
Cánh đồng lúa xã Thanh Lộc

 
Uông Thị Hoàn
Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top