Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức tập huấn các quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tuyên truyền Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê

07/07/2022 - 03:24 PM
Ngày 6/7/2022, UBND huyện Hương Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.
Huyện Hương Sơn tổ chức tập huấn các quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tuyên truyền Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, đại diện UBND huyện cùng 200 đại biểu đại diện các tổ chức, đoàn thể huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Cục Thống kê tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Nghị định số 95/2016 NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê, Nghị định 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 95/2015/NĐ-CP; quán triệt tinh thần Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thống kê Nhà nước, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; Quyết định 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 về quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán chỉ tiêu thu nhập thuộc bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết đinh số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 và Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xã đạt chuyển nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 114/CTK-XH ngày 25/3/2022 của Cục Thống kê Hà Tĩnh về hướng dẫn định mức chỉ tiêu thu nhập nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra hội nghị còn được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp phổ biến các quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Huyện Hương Sơn tổ chức tập huấn các quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tuyên truyền Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Đ/c Trần Thanh Bình - Cục trưởng, Cục Thống kê Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị


Huyện Hương Sơn tổ chức tập huấn các quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tuyên truyền Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê 1
Đ/c Hồ Thái Sơn - UVBTV - Phó chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Hội đồng 
phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật huyện phát biểu khai mạc hội nghị

 

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc chấp hành luật và các văn bản quy định về công tác thống kê góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
 
                                                                                    Lê Đình Phong
                                                                        Chi cục Thống kê huyện Hương Sơn
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top