Huyện Tiên Du: Vững bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững

17/01/2023 - 10:00 PM

Sau hơn 20 năm tái lập, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh dần ổn định và có bước phát triển vượt bậc. Đến nay, huyện Tiên Du được đánh giá cao, nằm trong chuỗi đô thị lõi và liên kết đô thị giữa tỉnh Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội, có nhiều niềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Những thành tựu kinh tế - xã hội tạo đòn bẩy cho tăng trưởng

Vượt qua muôn vàn khó khăn, giai đoạn 2011-2020, huyện Tiên Du đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại; diện mạo đô thị, nông thôn phát triển, môi trường được quan tâm bảo vệ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.


Thị trấn Lim, huyện Tiên Du đang từng ngày phát triển

Đặc biệt, giai đoạn 2016-2020, Huyện cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế của huyện Tiên Du trong giai đoạn này cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển với mức tăng bình quân trong giai đoạn đạt 11%. Hoạt động thương mại, dịch vụ huyện Tiên Du phát triển cả về quy mô và chất lượng, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước đạt 5.930 tỷ đồng, tăng bình quân 11,9%. Sản xuất nông nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành trước thời hạn 4 năm và được Chính phủ Quyết định công nhận huyện Tiên Du đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn được đầu tư theo mục tiêu nâng cấp đô thị. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan tâm, đáp ứng đúng định hướng phát triển của huyện. Thu ngân sách Nhà nước tăng cao, quản lý chi ngân sách hiệu quả; hoạt động tín dụng ngân hàng phát triển ổn định. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt kết quả toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.


Khu Công nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh nằm trên địa phận huyện Tiên Du và thành phố Từ Sơn
có tỷ lệ lấp đầy 100%

Bất chấp những khó khăn do diễn biến đại dịch Covid-19 trong những năm vừa qua, Tiên Du vẫn nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, ngành Tài chính - Kế hoạch của Huyện luôn làm tốt công tác tham mưu để Huyện ban hành kế hoạch đầu tư trung hạn, kế hoạch hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với nhu cầu thực tiễn và phát huy hết tiềm năng của địa phương. Hướng dẫn và kiểm tra quản lý tài chính ngân sách, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã và các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện. Bên cạnh đó, để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Tiên Du tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Huyện thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu xin chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự toán, đấu thầu, tổ chức thi công, kiểm tra giám sát kỹ thuật, nghiệm thu công trình. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng Huyện ngày càng hoàn thiện góp phần làm thay đổi diện mạo của các xã trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển theo hướng bền vững.

Xây dựng và phát triển huyện Tiên Du trong tầm nhìn dài hạn

Trên cơ sở những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được trong giai đoạn 2016-2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiên Du tiếp tục nỗ lực phấn đấu bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã được Đại hội Đảng bộ các cấp thông qua. Theo đó, huyện Tiên Du phấn đấu Tổng sản phẩm (GRDP) tăng từ 8,0% đến 9,0%; trong đó: Công nghiệp - Xây dựng cơ bản tăng 9,1%; thương mại, dịch vụ tăng 10,1%; Nông-lâm-thủy sản tăng 1,6%. Thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2025 đạt 145,9 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đến năm 2025 đạt 84,73 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 10,6%/năm. Giá trị trồng trọt đến năm 2025 đạt 122,8 triệu đồng/ha canh tác, tăng bình quân 4,2%. Chỉ đạo cơ sở duy trì và đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025 có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới chất lượng cao, trong đó có 20% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu…


Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đến nay được nhựa hóa, bê tông hóa 100%,
đảm bảo kết nối thông suốt từ trung tâm huyện tới các xã, từ trung tâm xã tới các thôn, xóm

Tập trung nâng cấp đô thị của huyện (thị trấn Lim mở rộng) lên đô thị loại IV; làm cơ sở lập Đề án để huyện Tiên Du sớm trở thành Thị xã và chỉ đạo các xã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phấn đấu có trên 70% số xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn nâng cấp thành Phường khi huyện Tiên Du trở thành Thị xã. Hoàn thành các kế hoạch phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng, hạ tầng giao thông. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện hàng năm duy trì mức 1,1%. Hoàn thành các tiêu chí về chăm lo đời sống, sức khỏe, tinh thần cho người dân. Phát triển nguồn nhân lực. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự phối kết hợp giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.


Phối cảnh Trường THCS trọng điểm Tiên Du

Trên cơ sở tiềm năng lợi thế của địa phương và những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, huyện Tiên Du đã xây dựng phương án phát triển với tầm nhìn dài hạn. Phấn đấu đến năm 2030, Huyện sẽ phát triển thành vùng kinh tế năng động, bền vững xanh, phát triển khu, cụm công nghiệp bền vững, hiện đại, phát triển các khu phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin, các trung tâm dữ liệu, trung tâm khởi nghiệp, các trường đại học công nghệ và trung tâm đào tạo công nghệ thông tin; song hành cùng cải thiện chất lượng văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, huyện Tiên Du phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế quan trọng, là đô thị thông minh, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hàng đầu cả nước, cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; có điều kiện an sinh tốt và cuộc sống có chất lượng cao; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

  
Công trình Thanh niên cấp tỉnh năm 2022 "Chung tay xây dựng Bắc Ninh Xanh"

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để huyện Tiên Du đánh giá hiệu quả của các chính sách đã được triển khai trong giai đoạn mới, kịp thời chuẩn bị các phương án để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Trong không khí chào đón một mùa xuân mới lại về, chứng kiến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Tiên Du càng nâng cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm phát triển kinh tế địa phương vững mạnh./.

Huyện Tiên Du đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp 

Hòa chung với bước phát triển nhanh, mạnh về kinh tế - xã hội của huyện Tiên Du, xã Cảnh Hưng có vị trí nằm ven sông Hồng, cũng có sự chuyển mình mạnh mẽ. Theo đó xã có cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; trường học khang trang xanh - sạch - đẹp; trạm y tế xã được quan tâm đầu tư xây mới, các tuyến đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương của người dân… Nếu như trước đây, người dân chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” thì giờ đây sau những buổi lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, trên đồng ruộng, họ đã có nhiều thời gian dành cho đời sống tinh thần như: cầu lông, bóng chuyền, tập thể dục dưỡng sinh, thể dục vui khỏe của hội phụ nữ xã, đi bộ, xe đạp...
P.V
 

 
 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top