Huyện Văn Chấn: Tập trung mọi nguồn lực để phát triển toàn diện

13/06/2024 - 09:48 AM

Năm 2023, huyện Văn Chấn thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội trong bối cảnh là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ Huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Lãnh đạo Huyện thăm quan nhà máy Thủy điện Văn Chấn

Với phương châm hành động của Tỉnh “Chỉ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, không điều chỉnh chỉ tiêu” huyện Văn Chấn đã quyết liệt, chủ động, linh hoạt điều hành thực hiện tốt các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năng động, quyết liệt của Tỉnh ủy, sự quan tâm, hỗ trợ, của các Sở, ban, ngành Tỉnh, sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và Nhân dân trong Huyện cùng nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ và các đề án, chính sách của Tỉnh và Huyện ban hành đã phát huy hiệu quả, các nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn vốn từ ba Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) như Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai tạo thêm nguồn lực cho Huyện phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện an sinh xã hội.

Người dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn tham gia kiên cố hóa đường giao thông nông thôn

Kết quả, tình hình kinh tế - xã hội của Huyện năm 2023 và 3 năm (2021-2023) đạt nhiều dấu ấn quan trọng trên mọi mặt, đó là: Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của Huyện năm 2023 đạt 1.390 tỷ đồng (tăng 119,9 tỷ đồng so với năm 2021; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.620 tỷ; tăng 319 tỷ đồng so với năm 2021, trong phát triển công nghiệp đã có nhiều sản phẩm chủ lực có khả năng cạnh tranh, cung cấp ra thị trường như: Chè, gỗ ván bóc, đá xây dựng, gạch và các sản phẩm công nghiệp khác...; Mạng lưới thương mại trên địa bàn Huyện không ngừng được củng cố và phát triển: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2023 ước đạt 1.790,6 tỷ đồng (tăng 210,6 tỷ đồng so với năm 2021); Hoạt động dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu của huyện đã đạt được kết quả tích cực và có sự phát triển khá, năm 2023 giá trị xuất khẩu dự kiến đạt 1,3 triệu USD tăng 0,5 triệu USD so với năm 2021.

Thăm quan mô hình trồng Mắc Ca xen chè tại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn

Ba Chương trình MTQG triển khai quyết liệt, hiệu quả tạo nguồn lực góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế tại các xã, thị trấn. Tính đến tháng 4/2024, Tổng nguồn kinh phí thực hiện gần 326,8 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đầu tư hơn 210 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp hơn 116 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết trong giai đoạn là 271,7 tỷ đồng. Văn Chấn đứng thứ 2/9 huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh về triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thuộc các chương trình MTQG. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 68,5 tỷ đồng, đã giải ngân được 52,1 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đến nay, toàn Huyện đã có 12/21 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, với tổng nguồn vốn giao hơn 29,1 tỷ đồng, đã giải ngân 11,7 tỷ đồng.

Cây chè Shan tuyết Suối Giàng đã được cấp Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Suối Giàng Văn Chấn” cho sản phẩm chè Shan tuyết từ cuối năm 2022. Ảnh: TTXVN


Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn tính đến tháng 4/2024 đạt 2.480/2.200 tỷ đồng, vượt 12,7% so với kế hoạch (lũy kế cả giai đoạn trên 6.900 tỷ đồng, đạt trên 60% so với kế hoạch). Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn huyện Văn Chấn có 15 dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.052,853 tỷ đồng. Năm 2023, đã khởi công 76 công trình (lũy kế cả giai đoạn 2021-2023 là 288 công trình) với tổng vốn đầu tư trên 166 tỷ đồng. Đã huy động các nguồn lực hoàn thành kiên cố hóa giao thông nông thôn đạt 96,4 km, vượt 60% kế hoạch năm (lũy kế giai đoạn 2021 - 2023 đạt trên 256 km, đạt 85% kế hoạch). Các thành phần kinh tế được mở rộng, dự kiến hết năm 2023, lũy kế thành lập mới 84 doanh nghiệp, 33 hợp tác xã và 252 tổ hợp tác. Các mô hình chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm triển khai góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ chỉ số cải cách hành chính của Huyện. Các kết quả về phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, bứt phá chuyển đổi số đã tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình huyện Văn Chấn đã thoát nghèo nhờ khai thác
tiềm năng và lợi thế tại địa phương

Công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân cả giai đoạn đạt trên 4,7% (đạt 100% kế hoạch), tỷ lệ hộ nghèo còn 11,2%, cận nghèo giảm còn 4%; làm mới, sửa chữa 269 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công trên địa bàn, vượt kế hoạch tỉnh giao cả giai đoạn là 79 nhà. Nâng cao chỉ số hạnh phúc người dân đạt trên 62,06%, vượt 1,06 % kế hoạch; Việc thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia đã góp phần cải tạo bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Người dân huyện Văn Chấn thu hoạch quế

Phát huy thành quả đã đạt được, trong thời gian tới Văn Chấn tiếp tục tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn như: Tập trung hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước cho các xã điểm, xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn; Thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững; Triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc và các Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn./.

Đặng Duy Hiển
Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top