Huyện Yên Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách

06/06/2024 - 12:45 PM
Xác định tín dụng chính sách xã hội là một trong những nguồn lực quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và KL-06/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn huyện Yên Bình (Yên Bái) đã giúp hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số... tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, nỗ lực xóa đói, giảm nghèo bền vững...
 
Lãnh đạo NHCSXH Chi nhánh Tỉnh, PGD huyện Yên Bình thăm quan mô hình chăn nuôi lợn của gia đình
anh Nguyễn Văn Tuấn, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh

 
Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: "Chỉ thị số 40 đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Từ đó, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có điều kiện chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống Nhân dân, góp phần không nhỏ vào thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của địa phương. 
 
Hộ vay Triệu Thị Thiết, thôn Ngòi Ngần, xã Bảo Ái vay chương trình tín dụng hộ sản xuât kinh doanh vùng khó khăn để phát triển mô hình trồng quế và nuôi gia cầm
 
Nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách một cách công khai, dân chủ, kịp thời, tiết kiệm được chi phí; lồng ghép được công tác khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng khoa học vào sản xuất, giúp hộ vay biết cách đầu tư vốn, tổ chức sản xuất - kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế. Các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân... từ huyện đến xã, thị trấn đã làm tốt công tác nhận ủy thác với NHCSXH để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách”.
 
Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH huyện Yên Bình, nhiều hộ dân ở xã Phú Thịnh 
đã đầu tư trồng rừng cho thu nhập khá

 
Thời gian qua, Huyện ủy Yên Bình chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia vay vốn; thực hiện nghiêm túc lịch giao dịch, quy trình giao dịch tại xã theo chỉ đạo của ngân hàng cấp trên; tập trung phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai kịp thời các chính sách mới của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách đến người dân và hộ vay vốn.
 
Mô hình vay vốn tín dụng chính sách trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình tại huyện Yên Bình 

 
Đến nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Yên Bình đã triển khai 17 Chương trình cho vay phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ đến 30/4/2024 là 737.782 triệu đồng, tăng 465.549 triệu đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 40, với 13.528 khách hàng còn dư nợ; Nợ quá hạn 399 triệu đồng, nợ khoanh 100 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,02% tổng dư nợ các chương trình tín dụng. Với kết quả đó, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo của Huyện hằng năm giảm từ 14,1% xuống còn 8,1%, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.
 
Ông Định Trọng Hoài, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Yên Bình cho biết: "Để các chương trình tín dụng chính sách thực sự hiệu quả, Phòng đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác quản lý nguồn vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay”.
 
Giao dịch khách hàng vay vốn tín dụng chính sách tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình
 
Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40, thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, Phòng Giao dịch NHCSXH Huyện đã giúp hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận nguồn vốn vay; trong đó, có hàng nghìn hộ đã thoát nghèo, giúp hàng nghìn lượt lao động có thêm việc làm mới; hàng trăm hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ làm nhà ở. Đồng vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng giúp tỷ lệ hộ nghèo toàn Huyện giảm còn 4,52%, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và là động lực quan trọng để Yên Bình xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.
                                                                                                                       P.V
 
 
 
 

 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top