Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016

30/05/2019 - 10:14 AM
Kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài có hiệu lực (năm 1987), trải qua hơn 30 năm, Việt Nam đã thu hút được lượng vốn đầu tư nước ngoài đáng kể và đây là một trong những nguồn vốn hữu ích đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả nước. Theo đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, không chỉ góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển, mà còn có nhiều đóng góp trong tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, khu vực này cũng tạo động lực thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta... Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng, tuy nhiên các khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng còn tồn tại những mặt hạn chế: Nhiều doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ trung bình hoặc trung bình tiên tiến so với khu vực; chưa có nhiều tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, công nghệ nguồn; liên kết giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực trong nước và chuyển giao công nghệ chưa đạt như kỳ vọng, chủ yếu là gia công lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa trong một số ngành thấp, giá trị gia tăng trên một đơn vị sản phẩm không cao; một số dự án đầu tư nước ngoài tiêu tốn năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; còn có biểu hiện báo lỗ - chuyển giá; đầu tư chui...
 
Kết quả hoạt động của doanh nghiệp

Để thấy rõ bức tranh về doanh nghiệp FDI trong những năm gần đây và làm căn cứ để xây dựng định hướng mới trong thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn vốn này cho phát triển kinh tế xã hội của cả nước, Tổng cục Thống kê đã biên soạn ấn phẩm “Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016”. Những nội dung phân tích, số liệu mô tả trong ấn phẩm này được sử dụng chủ yếu từ nguồn dữ liệu Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 do Tổng cục Thống kê tiến hành.

Sách dày 120 trang, in 4 màu trên giấy couche do Nhà Xuất bản Thống kê phát hành. Nội dung trình bày gồm 3 phần. Cụ thể:

Phần I: Tổng quan về hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2016.

Phần
II: Số liệu thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-2016.

Phần III: Số liệu tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI giai đoạn 2011-2016.

 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top