Kết quả Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp Việt Nam có tốc độ tăng khá

04/08/2022

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được Tổng cục Thống kê thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, đã khắc họa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - Cơ sở trực thuộc cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp phát triển khá

04/08/2022

Theo kết quả TĐT kinh tế năm 2021, số lượng và lao động trong các cơ sở trực thuộc cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2020 tiếp tục tăng so với năm 2016, nhưng tốc độ tăng có xu hướng chậm hơn nhiều so với kỳ Tổng điều tra trước.

Vùng nào thu hút nhiều doanh nghiệp nhất cả nước?

02/08/2022

Kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp tăng mạnh về số lượng trong giai 2016-2019 nhưng chậm lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ là nơi có số doanh nghiệp phát triển nhanh nhất cả nước...

Chất lượng doanh nghiệp được cải thiện đáng kể

02/08/2022

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021. “Kết quả điều tra cho thấy, cả chất lượng lẫn số lượng doanh nghiệp trong giai đoạn 2016-2020 đều cải thiện hơn rất nhiều so với giai đoạn trước, ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê thương mại và dịch vụ (Tổng cục Thống kê) nhấn mạnh.

Tổng quan chung về hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trong năm 2020

02/08/2022

Cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể là một trong bốn loại đơn vị điều tra của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đại dịch Covid-19 đã khiến hoạt động của các cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản trong năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề. Thời gian hoạt động bị gián đoạn, chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, nhu cầu thị trường sụt giảm với nhiều biến động bất thường.

Khu vực công nghiệp - xây dựng luôn là động lực dẫn dắt tăng trưởng

02/08/2022

Đây là kết quả được nêu ra tại Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Tổng cục Thống kê tiến hành được công bố mới đây.

Vốn cho sản xuất của doanh nghiệp tăng hơn 73%

02/08/2022

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng nguồn vốn sử dụng cho sản xuất kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp đạt 48,7 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng thời điểm năm 2019 và tăng 73,5% so với năm 2016…

Doanh nghiệp, lao động khu vực ngoài nhà nước và FDI tăng nhanh

02/08/2022

Tại thời điểm 31/12/2020, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tập trung nhiều doanh nghiệp nhất, với 660,1 nghìn doanh nghiệp, chiếm 96,4% tổng số doanh nghiệp cả nước, tăng 35,1% so với năm 2016.

Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể – Một số nét khái quát qua kết quả Tổng điều tra kinh tế 2021

26/07/2022

Những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 đã khiến cho thời gian hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản bị gián đoạn, chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, nhu cầu thị trường sụt giảm với nhiều biến động bất thường… những hạn chế đó cũng là một trong những thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội nước ta giai đoạn tới.

Doanh nghiệp Việt Nam – Dấu ấn tăng trưởng qua kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021

26/07/2022

Theo kết quả của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Tổng cục Thống kê thực hiện (tháng 4 năm 2021), giai đoạn 2016-2020, doanh nghiệp Việt có sự tăng trưởng mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, với các chỉ tiêu phản ánh về số lượng và chất lượng tăng khá so với giai đoạn trước.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top