Khánh Hòa: 11 tháng năm 2023 xuất siêu 335,8 triệu USD

29/11/2023 - 02:05 PM
Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh Khánh Hòa ước đạt 2.731 triệu USD, giảm 9,73% so cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu giảm 20,36% nhưng xuất khẩu tăng 0,77%.

Trong 11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Tỉnh ước đạt 1.533,4 triệu USD, tăng 0,77% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực trong nước đạt 904,8 triệu USD, chiếm 59% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và giảm 2,8% (Kinh tế Nhà nước đạt 55,9 triệu USD, tăng 28,02%; kinh tế tập thể 1,7 triệu USD, giảm 18,48%; kinh tế tư nhân 847,1 triệu USD, giảm 4,28%); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 628,6 triệu USD, chiếm 41% và tăng 6,41%.

Một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2023 tăng so cùng kỳ năm trước như: Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng tăng 7,38%; Gỗ tăng 20,31%; Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 21,51%; Hàng hóa khác tăng 37,4%; Vải các loại tăng 87,06%.

Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu giảm như: Sản phẩm mây, tre, cói và thảm giảm 5,91%; Cà phê giảm 11,11%; Hàng thủy sản giảm 12,88%; Hàng dệt may giảm 28,29%; Sản phẩm gỗ giảm 35,86%.
 
Khánh Hòa: 11 tháng năm 2023 xuất siêu 335,8 triệu USD, bằng 21,9% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu


Về nhập khẩu, tính chung 11 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.197,6 triệu USD, giảm 20,46% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 512,7 triệu USD, chiếm 42,81% kim ngạch nhập khẩu toàn Tỉnh và tăng 13,84% (kinh tế Nhà nước 91,6 triệu USD, tăng 22,17%; kinh tế tư nhân 421,1 triệu USD, tăng 12,18%); khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 684,9 triệu USD, chiếm 57,19% và giảm 34,98%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu 11 tháng năm 2023 là: Nguyên phụ liệu dược phẩm ước đạt 7,2 triệu USD, giảm 4,82% so cùng kỳ năm trước; Sắt thép các loại ước đạt 130,8 triệu USD giảm 7,53%; Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 13,1 triệu USD, giảm 19,04%; Vải các loại 18,8 triệu USD, giảm 25,85%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 165,9 triệu USD, giảm 78,06%; Hàng thủy sản 303,3 triệu USD, tăng 3,85%; Thức ăn gia súc và nguyên liệu 27,3 triệu USD, tăng 27,49%; Nguyên phụ liệu thuốc lá 86,7 triệu USD, tăng 32,28%.

11 tháng năm 2023, tỉnh Khánh Hòa xuất siêu được 335,8 triệu USD, bằng 21,9% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 392 triệu USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập siêu 56,3 triệu USD./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa

 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top