Khánh Hòa hướng đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

13/04/2023 - 04:09 PM
Khánh Hòa là một tỉnh ven biển Nam Trung bộ có nhiều tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển KTXH nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là các ngành dịch vụ, du lịch và kinh tế biển…; qua đó tạo động lực, sức lan tỏa thúc đẩy phát triển của khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ và cả nước.

Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song cùng với cả nước, kinh tế - xã hội Khánh Hòa phục hồi mạnh mẽ, có 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, GRDP tăng 20,7% cao nhất cả nước. Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bản tỉnh chuyển biến tích cực, có có 1.940 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 66,38% so cùng kỳ năm trước với tổng số vốn đăng ký là 18.393,9 tỷ đồng, tăng 67,44%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,7% so năm 2021 với điểm sáng là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, thị trường xuất khẩu, nhập khẩu đa dạng. Tính chung năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 3.210,8 triệu USD, tăng 33,5% so năm 2021, trong đó xuất khẩu tăng 22,87%; nhập khẩu tăng 46,05%.

Bước sang năm 2023, kinh tế xã hội Khánh Hòa tiếp tục duy trì tốc độ phát triển với nhiều điểm sáng, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2010) ước được 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,07% so cùng kỳ năm trước, xếp thứ tư của cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6% so cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Số doanh nghiệp thành lập mới tính từ đầu năm đến ngày 15/3/2023 có sự khởi sắc với 415 doanh nghiệp, tăng 1,72% so cùng kỳ năm trước, với tổng số vốn đăng ký là 1,9 nghìn tỷ đồng, giảm 67,08%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới tính đến cuối tháng 3/2023 đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 67,64%.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số quy hoạch trọng tâm trên địa bàn tỉnh; triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023… nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý I năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 13,1 nghìn đồng tăng 12,17% so cùng kỳ năm trước: Vốn nhà nước khoảng 2,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,86% (trong đó, vốn Trung ương quản lý 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,57% và vốn địa phương quản lý 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,11%); vốn ngoài nhà nước gần 8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,48%; vốn đầu tư nước ngoài 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,04%.

Đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh quý I năm 2023 ước đạt 479,9 tỷ đồng, tăng 7,09% so cùng kỳ năm trước. Trong nguồn vốn ngân sách nhà nước, quý I/2023 có 13 công trình khởi công mới, 15 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và nâng cấp, sửa chữa một số công trình khác với tổng vốn đầu tư trên 135 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I năm 2023, ước đạt 43.265,2 tỷ đồng, tăng 21,59% so cùng kỳ năm trước, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 25.790,7 tỷ đồng, tăng 20,35% so cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 600,8 triệu USD giảm 33,37% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 368,7 triệu USD, giảm 1,65%; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 232,1 triệu USD, giảm 55,94%.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, sau những ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh đẩy mạnh nhiều hoạt động xúc tiến thu hút khách du lịch và khảo sát lại các điểm du lịch trong vịnh Nha Trang để lên kế hoạch tổ chức tour phục vụ khách du lịch, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh “Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn và thân thiện. Tính chung quý I/2023, các chỉ tiêu du lịch đều tăng cao so cùng kỳ năm trước, cụ thể: Doanh thu du lịch đạt 4.6 nghìn tỷ đồng, gấp 3,04 lần so cùng kỳ năm trước với 784,7 nghìn lượt khách lưu trú và 2.248,7 nghìn ngày khách, lần lượt gấp 2,84 lần và gấp 3,15 lần, trong đó khách quốc tế 257,4 nghìn lượt khách và 1.161,9 nghìn ngày khách, lần lượt gấp 17,85 lần và gấp 16,31 lần.
 
Khánh Hòa hướng đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
TP. Nha Trang sẽ là một trong ba vùng động lực phát triển của tỉnh Khánh Hòa 

Ngày 29/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 318/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định nêu rõ quan điểm sẽ xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với vị trị chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông và vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Trung Bộ. 

Quy hoạch đặt mục tiêu cụ thể là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 - 2030 của Khánh Hòa đạt 8,3%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 189 triệu đồng; tăng trưởng năng suất lao động bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt 7,0%/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%; tổng lượt khách du lịch đạt 13,8 triệu lượt khách, trong đó có 7 triệu lượt khách quốc tế và 6,8 triệu lượt khách du lịch nội địa; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm 1,0-1,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%; tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%. Cơ cấu lao động: Nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 18 - 19%; công nghiệp - xây dựng 30 - 31% và dịch vụ: 50 - 51%...

Để đạt được mục tiêu trên, Khánh Hòa sẽ thực hiện 4 đột phá:

Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện tốt cơ chế chính sách đặc thù do Quốc hội ban hành nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là để phát triển đột phá 03 vùng trọng điểm - động lực phát triển của tỉnh - là Khu vực vịnh Vân Phong, thành phố Nha Trang và khu vực vịnh Cam Ranh.

Tạo đột phá trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt cho những ngành quan trọng như du lịch, công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ logistics, cảng biển, thủy sản và hậu cần nghề cá, công nghệ thông tin.

Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế biển như hải dương học, công nghệ đại dương, công nghệ sản xuất giống thủy sản, công nghệ nuôi trồng và chế biến thủy sản, vaccine và sinh phẩm y tế, ứng dụng công nghệ vào dịch vụ du lịch... Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp sáng tạo.

Tăng cường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; trọng tâm là các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, cảng biển, cảng hàng không và thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu của tỉnh đồng bộ với hạ tầng dữ liệu Quốc gia, tạo nền tảng chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa sẽ tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng như: Dịch vụ chất lượng cao (bao gồm du lịch, tài chính, thương mại, logistics, giáo dục và phát triển đô thị); Công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng; công nghệ thông tin và viễn thông; công nghiệp hỗ trợ; Phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng sẽ chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Theo Quy hoạch, tỉnh Khánh Hòa sẽ hình thành 3 vùng động lực phát triển là vịnh Vân Phong, TP. Nha Trang và vịnh Cam Ranh; hình thành các hành lang kinh tế quan trọng như hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế Đông - Tây, hành lang kinh tế Nha Trang - Diên Khánh - Khánh Vĩnh và hành lang kinh tế Cam Ranh - Cam Lâm - Khánh Sơn...

Việc Khánh Hòa đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một áp lực không nhỏ. Do đó, ngay sau khi Quy hoạch tỉnh Khánh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch "cụ thể hóa" Quy hoạch nhằm tạo sự đồng thuận xã hội để triển khai Quy hoạch tỉnh được đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, hướng tới xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Một trong những yêu cầu mà UBND tỉnh Khánh Hòa đặt ra là trong tổ chức thực hiện phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các sở, ngành, địa phương./.
 
B.N

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top