Khánh Hòa: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 tăng 12,58% so cùng kỳ năm trước

14/07/2022 - 08:51 AM
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (theo giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 26,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,58% so cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ 0,49% của 6 tháng đầu năm 2021, trong đó GRDP phân theo ngành kinh tế tăng 13,7% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,34%. Đóng góp trong tổng mức tăng 12,58% của toàn tỉnh, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,65%, làm tăng 0,09 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,09%, làm tăng 4,11 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 17,32%, làm tăng 8,02 điểm phần trăm.
 
Trong khu vực kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực nông nghiệp giảm 1,5% so cùng kỳ năm trước, làm giảm 0,08 điểm phần trăm tốc độ tăng trưởng chung toàn tỉnh do điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến cho sâu bệnh phát triển mạnh làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây lúa; khu vực lâm nghiệp và khu vực thủy sản có tốc độ tăng lần lượt là 6,34% và 2%, lần lượt đóng góp tăng 0,01 và 0,16 điểm phần trăm.
 
Khánh Hòa: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 tăng 12,58% so cùng kỳ năm trước

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 14,87%, đóng góp 3,01 điểm phần trăm; ngành xây dựng tăng 12,33%, đóng góp 1,1 điểm phần trăm. Trong các ngành hoạt động công nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có tỷ trọng đóng góp cao nhất tăng 17,11%, đóng góp tăng 14,48 điểm phần trăm của toàn ngành công nghiệp và đóng góp tăng 2,93 điểm phần trăm của toàn tỉnh.
 
Khu vực dịch vụ cũng đã dần khởi sắc và tăng trưởng mạnh sau hơn 2 năm chịu tác động của đại dịch Covid-19 với mức tăng trưởng dương 17,32%, là ngành có mức đóng góp tỷ trọng cao nhất trong GRDP toàn tỉnh. Trong khu vực này, một số ngành chiếm tỷ trọng lớn có mức tăng trưởng khá góp phần vào mức tăng của tổng giá trị tăng thêm như: Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 67,42%, nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 21,45%, vận tải kho bãi tăng 18,41%...
 
Về cơ cấu nền kinh tế: Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,44%, ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 29,46%, ngành dịch vụ chiếm 47,37%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,73% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm trước là: 14,81%; 28,48%; 46,12%; 10,59%)./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top