Kinh tế ngành

Hoạt động doanh nghiệp qua kết quả TĐT Kinh tế 2017

20/05/2019

Những năm qua, đội ngũ doanh nghiệp đã có những thay đổi về chất, ngày càng thể hiện tính năng động, linh hoạt phù hợp với tiến trình hội nhập và phát triển. Với sự tự tin và ý chí kinh doanh cao, các doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả kinh doanh tích cực. Trong đó, một số doanh nghiệp đã khẳng định được uy tín, chất lượng, hiệu quả và thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Kết quả cuộc Tổng Điều tra kinh tế 2017 (TĐTKT) của Tổng cục Thống kê đã phản ánh tổng thể bức tranh về tình hình hoạt động của doanh nghiệp giai đoạn 2012-2016.

Xây dựng chuỗi giá trị để phát triển ngành chăn nuôi bền vững

18/05/2019

Xây dựng chuỗi giá trị là giải pháp cốt lõi nhằm phát triển ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giúp các thành phần tham gia chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm với nhau, đảm bảo cho việc điều tiết cung cầu thị trường, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây cũng là giải pháp phù hợp với xu thế và định hướng tái cơ cấu ngành chăn nuôi của Việt Nam.

FINTECH - Sức mạnh của kỷ nguyên số

18/05/2019

Công nghệ tài chính (financial technology - Fintech) là lĩnh vực tận dụng những sáng tạo, đổi mới trong công nghệ nhằm cung ứng các giải pháp, dịch vụ tài chính đa dạng, hiệu quả và tiện lợi với chi phí thấp hơn so với dịch vụ tài chính truyền thống. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nền tảng công nghệ tiên tiến như điện thoại thông minh, mạng xã hội, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, blockchain… Fintech đang phát triển sâu rộng, tạo nên kỷ nguyên mới cho ngành tài chính toàn cầu. Làn sóng Fintech cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam, làm thay đổi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngành tài chính trong nước.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, thực trạng và giải pháp

14/05/2019

Được coi là xương sống cho sự phát triển công nghiệp cũng như nền kinh tế đất nước, song đến nay, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam mới chỉ sản xuất ở giai đoạn hạ nguồn, chưa phát triển được chuỗi sản xuất trong nước và quốc tế. Để Việt Nam trở thành “công xưởng lớn” của thế giới và là điểm tựa cho nhiều tập đoàn lớn xuyên quốc gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh tại khu vực và trên toàn cầu, trong thời gian tới, ngành công nghiệp hỗ trợ cần phải đổi mới nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top