Kinh tế thành phố Hải Phòng năm 2022 tiếp tục ổn định và phát triển

31/12/2022 - 05:18 PM
Năm 2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tuy không đạt kế hoạch, nhưng vẫn gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước, thuộc tốp đầu các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao.

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2022 ước tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch năm 2022 tăng từ 13%), đứng thứ 8 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng Sông Hồng. Trong mức tăng trưởng chung đó, khu vực: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,21% (kế hoạch tăng 1,16%), đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,56% (kế hoạch tăng 19,25%), đóng góp 8,39 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực dịch vụ tăng 9,06% vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch tăng 5,15%), đóng góp 3,32 điểm phần trăm vào mức tăng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,57%, đóng góp 0,57 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng 1,21%, thấp hơn mức tăng 1,49% của năm 2021. Sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa, thời tiết thuận lợi cho sự sinh trưởng phát triển của cây trồng, tuy diện tích đất canh tác cây trồng xu hướng giảm trong những năm gần đây nhưng do áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng mới cho năng suất cao vào sản xuất làm năng suất cây trồng tăng khá, chăn nuôi không xuất hiện ổ dịch bệnh lớn; đàn lợn, đàn gia cầm tăng trưởng ổn định; khai thác thủy sản tiếp tục là ngành có mức tăng trưởng cao trong khu vực này. Ngành nông nghiệp tăng 0,36%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; ngành lâm nghiệp tăng 0,02%; ngành thủy sản tăng 2,51%, đóng góp 0,03 điểm phần trăm. 

Trong khu vực công nghiệp - xây dựng, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 16,3%, đóng góp 7,96 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định là điểm sáng, động lực chính của tăng trưởng kinh tế với mức tăng 17,62%, đóng góp 8,01 điểm phần trăm vào mức tăng chung, với sự đóng góp chủ lực của các ngành sản xuất hàng may sẵn; sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; sản xuất thiết bị truyền thông; sản xuất máy chuyên dụng; sản xuất mô tô, xe máy; sản xuất săm, lốp cao su;...

Bên cạnh đó một số ngành có chỉ số sản xuất giảm như: sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép; sản xuất pin và ắc quy; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất xe có động cơ; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu;... làm giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp thấp hơn năm 2021. Ngành xây dựng vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 8,4%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Khu vực dịch vụ đang được phục hồi sau dịch Covid-19 với những kết quả tích cực, là yếu tố đóng góp khá vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Những tháng cuối năm, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến. Nguồn cung hàng hóa lương thực, thực phẩm cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, giá cả hàng hóa ổn định. Thành phố triển khai nhiều gói khuyến mại, hỗ trợ, kích thích tiêu dùng, du lịch, vận tải,... 

Khu vực dịch vụ tăng 9,06%, đóng góp 3,32 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Một số ngành có tỷ trọng lớn tăng trưởng khá như ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy tăng 7,66%, đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; vận tải, kho bãi tăng 11,15%, đóng góp 1,82 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 11,63%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 10,11%, đóng góp 0,2 điểm phần trăm;...

Cơ cấu nền kinh tế năm 2022 chuyển dịch đúng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa;, trong đó khu vực: nông, lâm, nghiệp thủy sản, chiếm tỷ trọng 3,61%; công nghiệp - xây dựng chiếm 53,68%; thương mại - dịch vụ chiếm 36,98%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 5,73%. 
 
Kinh tế thành phố Hải Phòng năm 2022 tiếp tục ổn định và phát triển

Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Trong năm 2022, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, cây trồng sinh trưởng phát triển thuận lợi, không có diện tích bị thiệt hại ảnh hưởng đến năng suất. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và quản lý vật tư nông nghiệp được chú trọng triển khai thực hiện trên địa bàn.
 
Ước tính giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản toàn thành phố năm 2022 ước đạt 15.704,5 tỷ đồng, bằng 101,12% so với năm 2021, trong đó GTSX ngành nông nghiệp ước đạt 10.171,1 tỷ đồng, bằng 100,38%; ngành lâm nghiệp ước đạt 28,13 tỷ đồng, bằng 100,02% và ngành thủy sản ước đạt 5.505,2 tỷ đồng, bằng 102,51% so với cùng kỳ năm 2021. 

Về đầu tư

Năm 2022, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đều tăng ở cả 3 khu vực (Nhà nước; Ngoài nhà nước và Đầu tư trực tiếp nước ngoài), song bị tác động bởi dịch bệnh, biến động về kinh tế và chính trị trên thế giới, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn thành phố chưa hoàn thành mục tiêu đề ra. 

Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội của Hải Phòng năm 2022 ước đạt trên180,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,04% so với cùng kỳ và bằng 90,30% so Kế hoạch (Kế hoạch 2022 là 200 nghìn tỷ đồng).

Năm 2022, nguồn vốn đầu tư công của Hải Phòng được phân bổ có mức tăng cao và tỷ lệ giải ngân tính đến tháng 12 đạt mức khá xấp xỉ 80%. Đây là kết quả giải ngân cao hơn so với bình quân chung của cả nước.

Ở khu vực ngoài nhà nước, năm 2022, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 97.148,1 tỷ đồng, tăng 6,36% so với cùng kỳ. Trong đó tập trung chủ yếu ở vốn của tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 73.932,4 tỷ đồng, chiếm 76,10%, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những dự án được đẩy mạnh đầu tư thì trong 12 dự án trọng điểm của thành phố dự kiến khởi công trong năm 2022 thì có 3 dự án đảm bảo đúng tiến độ, 9 dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư và các thủ tục khác có liên quan sau khi đã lựa chọn được nhà đầu tư làm cơ sở để triển khai thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Ở khu vực FDI, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 60.164,4 tỷ đồng, tăng 19,38% so với năm 2021. Điển hình ở khu vực này là 3 nhà máy của tập đoàn LG tại Hải Phòng, tập trung chủ yếu ở dự án LG Display với nhà máy H3 đang xây dựng, LG Innoteck đầu tư mạnh máy móc thiết bị ở nhà máy V2..

Tính đến 15/12/2022 Hải Phòng có 852 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 24,6 tỷ USD; Vốn điều lệ đạt gần 7,5 tỷ USD; Vốn Việt Nam góp đạt 226,07 triệu USD; Nước ngoài góp gần 7,3 tỷ USD.

Từ đầu năm đến 15/12/2022, toàn thành phố có 88 dự án cấp mới đến từ 13 quốc gia với số vốn đầu tư đạt 1,1 tỷ USD, tăng 220,95% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cấp mới trong KCN, KKT đạt 1,0 tỷ USD (chiếm 89.52%); cấp mới ngoài KCN, KKT đạt 117,52 triệu USD (chiếm 10,48%).

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư có 40 dự án, với số vốn tăng là 910,12 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Cấp mới và tăng vốn toàn thành phố có 128 dự án, vốn đầu tư đạt 2.031,53 triệu USD.

Tính từ nửa cuối tháng 11 đến 15/12/2022 có 2 dự án cấp mới và 40 dự án điều chỉnh tăng vốn. Đối với dự án cấp mới, đáng kể nhất là Dự án Trung tâm Module Toàn cầu với tổng vốn đăng ký 52 triệu USD. 2 dự án điều chỉnh tăng lớn là Dự án Pegatron của nhà đầu tư Đài Loan với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng là 300 triệu USD và Dự án Cty TNHH Agape Việt Nam của nhà đầu tư Singapore với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng là 126,95 triệu USD. 

Cũng từ đầu năm đến 15/12/2022, có 30 dự án thu hồi/chấm dứt hoạt động trong đó có 29 dự án chấm dứt hoạt động và 01 dự án tạm ngừng hoạt động. 

Về hoạt động của doanh nghiệp

Thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động và góp phần ổn định, xây dựng kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn.

Dự kiến trong tháng 12 năm 2022, toàn thành phố có 211 doanh nghiệp (DN) thành lập mới (giảm 10,21% so với cùng kỳ năm 2021), với tổng số vốn đăng ký ước đạt 1.872,1 tỷ đồng (giảm 47,61%), vốn đăng ký bình quân một DN ước đạt 8,87 tỷ đồng. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới trong tháng là 101 cơ sở. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 163 đơn vị.

Ước tính cả năm 2022, toàn thành phố có 3.215 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký ước đạt 27.335,8 tỷ đồng, tăng 6,35% về số DN và giảm 10,77% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 8,5 tỷ đồng. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới là 1.984 cơ sở. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 2.318 đơn vị.

Tính chung cả năm 2022, có 253 doanh nghiệp dự kiến thực hiện thủ tục giải thể và 3.300 doanh nghiệp thực hiện yêu cầu giải trình tình hình hoạt động trên địa bàn thành phố.

Về sản xuất công nghiệp

Công nghiệp thành phố Hải Phòng năm 2022 gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động từ tình hình lạm phát, dịch bệnh, địa chính trị trên thế giới. một số ngành sản xuất có chỉ số sản xuất giảm do thiếu nhỡ linh kiện sản xuất; bị đối tác hủy đơn hàng; thị trường xuất khẩu sụt giảm; giá cả chi phí đầu vào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt… Những tháng cuối năm sản xuất công nghiệp trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực và đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp sản xuất điện tử tăng trưởng mạnh mẽ và có những đóng góp nổi bật.
 
Kinh tế thành phố Hải Phòng năm 2022 tiếp tục ổn định và phát triển 1


Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 12/2022 ước tính tăng 9,51% so với tháng 11 và tăng 23,98% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,65% so với cùng kỳ, các ngành còn lại đều giảm: ngành cung cấp nước, xử lý rác thải giảm 2,07%; ngành khai khoáng giảm 38,18%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 25,53%.

Tính chung cả năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,56% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,6%, đóng góp 14,87 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 7,35%, đóng góp 0,07 điểm phần trăm vào mức tăng chung; hai ngành có chỉ số giảm là ngành khai khoáng giảm 20,3% và ngành sản xuất, phân phối điện giảm 4,67%, tác động làm giảm tương ứng 0,04 và 0,34 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Trong năm 2022, một số ngành công nghiệp cấp 4 có chỉ số sản xuất tăng cao so với năm trước và đóng góp lớn vào mức tăng chung của toàn ngành: sản xuất hàng may sẵn tăng gấp 4,3 lần; sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng 3 lần; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính tăng 3,8 lần với cùng kỳ; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 44,68%; sản xuất máy chuyên dụng tăng 59,11%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 51,3%; sản xuất săm, lốp cao su tăng 46,38%;... Một số ngành có mức tăng khá: sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa tăng 26,7%; chế biến và bảo quản thủy sản tăng 33,82%; sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao tăng 26,54%;... Một số ngành có chỉ số tăng một con số như: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm tăng 4,21%; sản xuất xi măng, vôi, thạch cao tăng 5,69%; sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 8,66%;...

Ở chiều ngược lại, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm như: sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép giảm 62,37%; sản xuất pin và ắc quy giảm 30,19%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 26,8%; sản xuất xe có động cơ giảm 29,76%; khai thác đá, cát, sỏi đất sét giảm 20,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 16,92%;...

Cả năm 2022 chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,85% so với cùng kỳ, trong đó có một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng rất cao, trên 200% như: sản xuất hàng may sẵn tăng 4,5 lần; sản xuất plastic, cao su tổng hợp dạng nguyên sinh tăng 2,8 lần; chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản tăng 2,16 lần. 

Một số ngành có mức tăng cao: sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su tăng 46,14%; sản xuất các loại hàng dệt khác tăng 31,97%;... Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng khá như: sản xuất bê tông tăng 27,16%; sản xuất cấu kiện kim loại tăng 16,27%; sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính) tăng 37,62%;... Một số ngành có mức tăng một con số như: may trang phục tăng 1,26%; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng 4,34%; sản xuất sản phẩm từ plastic tăng 2,75%; sản xuất đồ chơi, trò chơi tăng 6,69%; sản xuất xi măng, vôi, thạch cao tăng 6,76%; ...

Một số ngành tiếp tục có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh nhiều tháng qua như: chế biến gỗ giảm 63,94%; sản xuất phân bón và hợp chất nito giảm 29,27%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 15,46%; sản xuất vải dệt thoi giảm 17,69%;.... 

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tại thời điểm 31/12/2022 tăng 5,12% so với tháng trước và tăng 31,95% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ.

Những ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sử dụng lao động tăng so với cùng kỳ gồm: sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 122,78%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 14,27%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 18,1%. Những ngành có chỉ số sử dụng lao động giảm: có 18 ngành có chỉ số lao động giảm trong tháng 12: dệt giảm 62,05%; khai khoáng giảm 33,33%; chế biến gỗ giảm 27,76%; sản xuất thiết bị điện giảm 21,55%;...

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 12 tháng năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: kính nổi và kính đã mài đạt 995,2 nghìn tấn, tăng 3,08 lần; modun camera trên 216,9 triệu cái tăng 2,1 lần; tivi 1.254,8 nghìn chiếc, tăng 66,87%; điện cực kim loại cơ bản (nam châm điện) đạt 10,2 nghìn tấn tăng 63,02%; mạch điện tử tích hợp sản xuất đạt 39,1 triệu chiếc tăng 38,86%; bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa đạt 73,4 nghìn tấn tăng 26,7%; lốp mới bằng cao su sản xuất đạt 3,1 triệu cái tăng 46,38%; máy in offset trên 1,80 triệu chiếc tăng 37,18%; xe mô tô trên 68,1 nghìn chiếc tăng 51,3%; bê tông tươi đạt 1.214,9 nghìn m³ tăng 84,13%;…

Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: phân bón chỉ đạt 190,2 nghìn tấn bằng 73,2% (-26,8%); ắc quy điện các loại đạt 368 nghìn Kwh giảm 30,19%; bia đóng chai đạt 4,1 triệu lít giảm 30,51%; máy giặt loại không quá 10 kg đạt 1,09 triệu cái giảm 16,95%;...
Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng


 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top