Kinh tế thành phố Hải Phòng tăng trưởng cao trong 5 tháng đầu năm 2024

17/06/2024 - 01:42 PM
Theo số liệu của Cục Thống kê TP. Hải Phòng, trong tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2024, kinh tế TP. Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tạo đòn bẩy cho Thành phố phát triển mạnh mẽ trong những tháng tiếp theo.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có xu hướng tăng trưởng tích cực

Theo đó, kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng, đặc biệt sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) tăng mạnh. Tháng 5/2024, công nghiệp tiếp tục có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tháng Năm ước tính tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành công nghiệp duy trì mức tăng cao ngay từ đầu năm như: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; sản xuất đồ chơi, trò chơi; sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp; sản xuất giấy và bao bì từ giấy…

 
Ảnh minh họa

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các ngành kinh tế cấp 1 đều tăng trưởng dương: Ngành khai khoáng tăng 5,47%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,37%, đóng góp 13,11 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 17,19%, đóng góp 1,24 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,03%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như: Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính tăng 134,41%; sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng tăng 85,51%; sản xuất đồ chơi, trò chơi tăng 64,54%; sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp tăng 59,37%; sản xuất giấy và bìa nhăn, bao bì từ giấy tăng 54,91%; sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép tăng 41,37%; đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 35,77%; sản xuất đồ điện dân dụng tăng 31,28%...

Lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 01/5/2024 tăng khoảng 1,23% so với cùng thời điểm tháng 4/2024 và tăng 4,33% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,48%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 5,89%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,19%.

Thu hút vốn FDI tiếp tục trong top đầu toàn quốc

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào thành phố tiếp tục giữ vững top dẫn đầu toàn quốc. Tính đến ngày 20/5/2024, Hải Phòng có 962 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư 30,73 tỷ USD. Trong đó, trong KCN, KKT có 555 dự án với tổng vốn đầu tư 26,7 tỷ USD; ngoài KCN, KKT có 407 dự án với tổng vốn đầu tư 4,03 tỷ USD.

Tổng thu hút vốn FDI trên toàn Thành phố đạt 692,94 triệu USD, trong đó: Cấp mới 42 dự án với số vốn cấp mới là 247,65 triệu USD. Cấp mới trong KCN, KKT là 28 dự án với tổng vốn đầu tư 229,97 triệu USD, (chiếm 92,86%); cấp mới ngoài KCN, KKT 14 dự án với tổng vốn đầu tư 17,68 triệu USD (chiếm 7,14%).

Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 27 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 444,55 triệu USD. Trong đó, trong KCN, KKT là 20 dự án với tổng vốn đầu tư tăng 400,58 triệu USD; ngoài KCN, KKT có 7 dự án với tổng vốn đầu tư tăng là 43,97 triệu USD.

Thu hút thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 12 lượt, số vốn đầu tư đăng ký: 0,74 triệu USD. Trong KCN, KKT: 1 lượt với tổng vốn đầu tư đăng ký 0,01 triệu USD; ngoài KCN, KKT 11 lượt với tổng vốn đăng ký 0,73 triệu USD.

Thương mại, dịch vụ và vận tải đạt mức tăng trưởng khá cao

Cùng với đó, ngành thương mại, dịch vụ và vận tải của Thành phố tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá cao. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng Năm năm 2024 ước đạt 18.412,7 tỷ đồng, tăng 1,56% so với tháng trước, tăng 14,02% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 90.228,8 tỷ đồng, tăng 13,45% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng Năm là tháng bắt đầu mùa du lịch biển nên tổng lượt khách tới các cơ sở lưu trú và lữ hành thành phố đạt kết quả tốt. Thống kê toàn thành phố ước đạt hơn 3.069 nghìn lượt khách, tăng 14,92% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt 411,9 nghìn lượt, tăng 1,84% so với cùng kỳ.

Doanh thu lưu trú tại Hải Phòng đạt 923,9 tỷ đồng, tăng 14,36% so với 5 tháng đầu năm 2023. Dịch vụ ăn uống đạt hơn 9.229 tỷ đồng, tăng 14,92% so với cùng kỳ năm 2023. 
 

Bên cạnh đó, hoạt động vận tải của Hải Phòng tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. 5 tháng đầu năm 2024, số lượt hành khách vận chuyển trên địa bàn Hải Phòng ước đạt 34,8 triệu lượt, tăng 25,90%; số lượt hành khách luân chuyển đạt 1.546,7 triệu lượt hành khách.km, tăng 26,66%; doanh thu ước đạt 1.835,5 tỷ đồng, tăng 25,05% so với 5 tháng đầu năm 2023.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 131,4 triệu tấn, tăng 11,10% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 55.689,6 triệu tấn.km, tăng 14,59% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt hơn 26.050 tỷ đồng, tăng 12,22% so với 5 tháng đầu năm 2023.   

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải (cảng, bốc xếp, đại lý vận tải...) 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 26.968 tỷ đồng, tăng 13,54% so với 5 tháng cùng kỳ năm trước. 

Hàng hóa thông qua cảng biển trên địa bàn thành phố 5 tháng đầu năm 2024 đạt 62,143 triệu TTQ, tăng 9,56% so với cùng kỳ. Doanh thu cảng biển 5 tháng đạt 3.164,2 tỷ đồng, tăng 17,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn vốn huy động được tập trung đẩy mạnh

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước thực hiện đến 31/5/2024 đạt 332.696 tỷ đồng, tăng 9,32% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay đến 31/5/2024 ước đạt 211.147 tỷ đồng, tăng 11,64% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước được các cấp ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 23,85% so với kế hoạch năm và tăng 4,95% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 4.762,8 tỷ đồng, tăng 4,95% (tương ứng với 224,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố ước đạt 3.607,1 tỷ đồng, tăng 2,93%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 935,9 tỷ đồng, tăng 12,11%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 219,8 tỷ đồng, tăng 10,47% so với cùng kỳ năm 2023.

Thành phố đang triển khai đầu tư và đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Cầu bến Rừng; xây dựng công trình Trung tâm chính trị - Hành chính Thành phố; đầu tư xây dựng công trình trung tâm hội nghị - biểu diễn Thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm; nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sông Cấm đến đê tả Sông Cấm; đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352; chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện…

 
PV
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top