HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Nhìn lại chặng đường 15 năm Công đoàn cơ quan Tổng cục Thống kê - Dấu ấn từ các kỳ đại hội

Ngày 4/1/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/NĐ-CP về việc chuyển TCTK vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dấu mốc quan trọng này đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Ngành Thống kê. Đây là giai đoạn ngành Thống kê nỗ lực chuyển mình, đổi mới hoạt động và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực công tác.

KINH TẾ - XÃ HỘI
Tình hình kinh tế - xã hội cả nước tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội cả nước tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2023 tiếp tục phát triển ổn định: Sản xuất công nghiệp tháng Năm có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng Tư; Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm được các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế...

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Gặt hái thành quả nhờ phát huy sức sáng tạo của người lao động

Thời gian qua, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách nhưng Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico (gọi tắt là Chi nhánh) đã phát huy tinh thần lao động, đoàn kết sáng tạo, thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu về sản xuất và hiệu quả kinh doanh đều đạt và vượt so kế hoạch, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Nghiên cứu, hoàn thiện nguồn thông tin và phương pháp tính giá trị sản xuất hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Ngành“Hoạt động dịch vụ nông nghiệp” thuộc nhóm ngành cấp 2 “Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan” và là một trong mười ba ngành kinh tế cấp 3 thuộc ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp gồm các hoạt động phụ trợ cho sản xuất nông nghiệp và các hoạt động liên quan (như thu hoạch sản phẩm nông nghiệp), thực hiện trên cơ sở hợp đồng thu phí;...

QUỐC TẾ
Quyền con người và bình đẳng giới phải là trọng tâm của mọi chính sách và thảo luận về dân số

Dân số thế giới đạt 8 tỷ người vào tháng 11 năm 2022 – một dấu mốc quan trọng của nhân loại và đánh dấu những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học và phát triển kinh tế xã hội.

Top