Kinh tế vĩ mô

Hiện thực hóa Cộng đồng kinh tế ASEAN - Khai thác cơ hội phát triển thương mại Việt Nam

18/05/2019

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC - ASEAN Economic Community) đã được tuyên bố thành lập vào ngày 22/11/2015. Theo kế hoạch tổng thể đến năm 2025, AEC hướng tới hiện thực hóa dần dần các mục tiêu: Một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung; Một khu vực kinh tế cạnh tranh; Phát triển kinh tế cân bằng; Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực - Những lợi ích mang lại cho Việt Nam

18/05/2019

Ngày 12/11/2018, tại kỳ họp thứ 6 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 72/2018/QH14 về phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Sau 60 ngày kể từ ngày ký, ngày 14/1/2019 vừa qua, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực tại Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

18/05/2019

LTS. Thời gian qua, việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế bao gồm: Nhân lực, vật lực và tài lực đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực hiện còn hạn chế, bất cập; việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực chưa hợp lý, hiệu quả chưa cao, nhiều trường hợp chưa theo cõ chế thị trường, gây lãng phí và làm cạn kiệt nguồn lực của đất nước. Để khắc phục tình trạng này, ngày 15/01/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top