HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH
Đoàn kết, kỷ cương – chìa khóa thành công trong triển khai Nghị quyết đại hội Công đoàn

Với đặc thù là một đơn vị lớn của Ngành, Văn Phòng Tổng cục Thống kê thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng quản lý, chỉ đạo, điều hành, điều phối chương trình làm việc của Lãnh đạo Tổng cục; Quản lý, tổ chức thực hiện công tác thư ký, hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính của Tổng cục; thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, quốc phòng, an ninh, quản trị công sở cơ quan Tổng cục; hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cho các đơn vị trong Ngành;...

KINH TẾ - XÃ HỘI
Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV Thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 24/5/2023, tại Hội trường Diên Hồng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

TƯ LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
Gặt hái thành quả nhờ phát huy sức sáng tạo của người lao động

Thời gian qua, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách nhưng Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico (gọi tắt là Chi nhánh) đã phát huy tinh thần lao động, đoàn kết sáng tạo, thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu về sản xuất và hiệu quả kinh doanh đều đạt và vượt so kế hoạch, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Nghiên cứu, hoàn thiện nguồn thông tin và phương pháp tính giá trị sản xuất hoạt động dịch vụ nông nghiệp

Ngành“Hoạt động dịch vụ nông nghiệp” thuộc nhóm ngành cấp 2 “Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan” và là một trong mười ba ngành kinh tế cấp 3 thuộc ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản. Hoạt động dịch vụ nông nghiệp gồm các hoạt động phụ trợ cho sản xuất nông nghiệp và các hoạt động liên quan (như thu hoạch sản phẩm nông nghiệp), thực hiện trên cơ sở hợp đồng thu phí;...

QUỐC TẾ
Quyền con người và bình đẳng giới phải là trọng tâm của mọi chính sách và thảo luận về dân số

Dân số thế giới đạt 8 tỷ người vào tháng 11 năm 2022 – một dấu mốc quan trọng của nhân loại và đánh dấu những tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, khoa học và phát triển kinh tế xã hội.

Top