Kinh tế - Xã hội

Sản xuất cá tra ở Cần Thơ

25/12/2019

Trong tháng, diện tích nuôi cá tra tại Cần Thơ đã được thu hoạch, tiến hành cải tạo để thả nuôi cho vụ mới.

Kinh tế trang trại đồng bằng sông Cửu Long: Giải pháp phát triển bền vững

25/12/2019

Mô hình kinh tế trang trại đang góp phần quan trọng vào quá trình chuyển dịch nông nghiệp, tạo điều kiện để tích tụ ruộng đất, phân công lại lao động từng bước đưa lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Cao Bằng: Tập trung thực hiện vốn đầu tư phát triển

10/12/2019

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tại tỉnh Cao Bằng ước thực hiện được 211,7 tỷ đồng trong tháng 10/2019, tăng 5,38% so với tháng trước và tăng 29,27% so với cùng kỳ năm trước.

Gia Lai: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 7,9% so cùng kỳ năm trước

09/12/2019

Trong tháng 10/2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Gia Lai tăng 10,6% so với tháng cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 10 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 7,9% so cùng kỳ năm trước.

Thừa Thiên - Huế: Tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản 10 tháng đầu năm tăng khá

25/11/2019

10 tháng đầu năm 2019 diện tích nuôi trồng thủy sản toàn Tỉnh ước đạt 6.826 ha, tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2018, bao gồm diện tích nuôi nước lợ 4.937 ha, tăng 3,33%; nuôi nước ngọt 1.889 ha, giảm 0,21%.

Bình Định: Kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2019 tăng khá

25/11/2019

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2019 của Bình Định ước đạt 1.064 triệu USD, tăng 9,3% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 751,2 triệu USD, tăng 13,6%; nhập khẩu đạt 312,8 triệu USD, tăng 0,2%.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top