Kinh tế - Xã hội

Hưng Yên phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020

04/06/2019

Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai thực hiện ở Hưng Yên có ý nghĩa to lớn, toàn diện, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn của tỉnh. Bên cạnh những cách làm hay, những kết quả thiết thực, xây dựng NTM ở Hưng Yên còn có thêm những dấu ấn mang đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc bộ. Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Hưng Yên đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh NTM vào năm 2020 với nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả.

Chương trình xây dựng nông thôn mới Thái Nguyên phấn đấu trở thành điểm sáng của cả nước

04/06/2019

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê nông thôn Thái Nguyên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên và Thành phố Sông Công đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Lạng Sơn huy động mọi nguồn lưc cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

04/06/2019

Lạng Sơn là tỉnh miền núi phía Bắc có địa hình đồi núi chiếm hơn 80% diện tích, trình độ dân trí thấp, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người định cư không tập trung nên gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy, HĐND, UBND, sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung tay góp sức của người dân, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã tạo nên sức bật mạnh mẽ và chuyển biến rõ nét diện mạo nông thôn của tỉnh miền biên ải.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top