Kinh tế - Xã hội

Những nét tươi sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội khu vực nông thôn và nông, lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình

06/12/2021

Theo Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tỉnh Quảng Bình”, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đã được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp, điều kiện làm việc của các xã ngày càng được nâng lên; trình độ của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã được nâng lên, cơ cấu ngành nghề và lao động ở nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực và đúng hướng; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 chuyển biến theo hướng tích cực.

Kinh tế - xã hội nông thôn Quảng Nam giai đoạn 2016-2020: Bức tranh nhiều gam sáng

03/12/2021

Trong 5 năm (2016-2020), công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có những bước tiến quan trọng; bộ mặt nông thôn thay đổi, nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng bền vững.

Nông thôn, nông nghiệp Tuyên Quang qua kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

03/12/2021

Số liệu tổng hợp từ cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phác họa thực trạng phát triển nông thôn, nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2015-2020. Theo đó, đời sống kinh tế - xã hội của đại đa số người dân khu vực nông thôn đã từng bước được cải thiện; Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện theo hướng hiện đại...

Những nét khởi sắc trong bức tranh nông thôn, nông nghiệp Hải Dương

02/12/2021

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn tỉnh Hải Dương được quan tâm, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn được ban hành, đã phát huy hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nông dân.

Đà Nẵng: Từng bước thay đổi diện mạo khu vực nông thôn

02/12/2021

Trong 5 năm qua (2016-2020), diện mạo khu vực nông thôn của TP. Đà Nẵng đã từng bước thay đổi. Kết quả Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản TP. Đà Nẵng có những đổi mới mang tính tích cực, có nhiều thành tựu nổi bật.

Bức tranh nông nghiệp, nông thôn tỉnh Ninh Thuận: Nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện

02/12/2021

Kết quả Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 cung cấp bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020 với những chuyển biến tích cực và khá toàn diện, đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Nông thôn, nông nghiệp Hải Phòng: Sau 10 năm đổi mới

19/11/2021

“Nông thôn Hải Phòng phải là "miền quê đáng sống” - Đó là yêu cầu mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là Thủ tướng Chính phủ) đặt ra khi phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của Hải Phòng ngày 15/10/2019.

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Bắc Giang: Nhìn từ kết quả cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

05/11/2021

Với trên 80% dân số sống ở khu vực nông thôn, do đó việc phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững của tỉnh Bắc Giang vừa là mục tiêu, động lực, vừa là công cụ, giải pháp hiệu quả nhất nhằm cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng.

Phú Yên: Nông nghiệp, nông thôn chuyển mình theo hướng phát triển bền vững

05/11/2021

Tinh Phú Yên đã hoàn thành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, kết quả của cuộc điều tra cho thấy bức tranh toàn cảnh về kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên những năm 2016-2020 đã có những chuyển biến tích cực và khá toàn diện, với những thành tựu nổi bật.

Nông thôn Bình Định qua kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm2020

05/11/2021

Thực hiện Cuộc điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, tỉnh Bình Định đã hoàn thành tốt cuộc điều tra và có phác thảo những nét cơ bản về sự đổi thay vùng nông thôn của tỉnh.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top