Kinh tế - Xã hội

Sóc Trăng hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống

30/10/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, Sóc Trăng xác định chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi nghề, giúp đồng bào Khmer tăng thêm thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng môi trường trong xây dựng nông thôn mới

25/10/2023

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp cải thiện, bảo vệ môi trường, góp phần tạo môi trường sống nông thôn an toàn và bền vững; bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Quảng Trị - Quyết tâm đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống đồng bào dân tộc thiểu số

25/10/2023

Thời gian qua, với quyết tâm đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương trong toàn tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực, cũng như đảm bảo phát triển bền vững của địa phương.

Sóc Trăng - Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

24/10/2023

Thời gian qua, nhờ tích cực triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đời sống người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của tỉnh Sóc Trăng đã từng bước được nâng lên, góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phú Thọ: Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

23/10/2023

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, lưu giữ nhiều di sản văn hoá phong phú gắn với đời sống văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam, Phú Thọ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp phát triển du lịch nông thôn, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương, phát triển kinh tế vùng nông thôn, xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Bức tranh kinh tế - xã hội Bình Định nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

20/10/2023

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, sau nửa nhiệm kỳ, với nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh đã nỗ lực vượt qua, giữ được mức tăng trưởng khá trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội được đảm bảo… tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra của cả nhiệm kỳ.

Sóc Trăng liên tục đạt và vượt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

19/10/2023

Ngày 05/10/2023 vừa qua, Ban Chỉ đạo các các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09, ngày 23/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2021-2025). Các kết quả triển khai Chương trình đã cho thấy Sóc Trăng liên tục đạt và vượt các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới xuyên suốt 03 năm qua.

Cà Mau đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

18/10/2023

Năm 2023, Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với tinh thần quyết tâm mạnh mẽ, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể Nhân dân trên địa bàn Tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, toàn Tỉnh có 55/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 67,1%

Tây Ninh xây dựng Nông thôn mới giai đoạn mới 2021-2025 triển khai đồng bộ, rộng khắp

17/10/2023

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong thời gian qua, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được triển khai đồng bộ, rộng khắp đã mang lại diện mạo mới cho các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trà Vinh phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

17/10/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bản tỉnh Trà Vinh đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia bằng hành động, việc làm cụ thể. Nhờ đó, Trà Vinh đã đạt được những kết quả tích cực, tạo động lực để Tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước khi kết thúc giai đoạn 2021-2025.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top