Kon Tum: Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số

22/11/2023 - 03:13 PM
Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là đối với học sinh dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với ngành giáo dục các tỉnh miền núi. Nhiều năm qua, tỉnh Kon Tum đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần đẩy mạnh phát triển giáo dục, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc.

Chất lượng giáo dục DTTS có nhiều chuyển biến tích cực

Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nằm ở Bắc Tây Nguyên với 55,10% dân tộc thiểu số, trong đó có 43 dân tộc cùng sinh sống: Xơ đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ -Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre... Những năm qua, nhờ sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp; cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành Giáo dục và đào tạo; chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng tại Kon Tum đã có những chuyển biến tích cực.

Quy mô trường, lớp được mở rộng; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học không ngừng được ưu tiên đầu tư. Hiện Kon Tum có 488 cơ sở giáo dục và đào tạo, trong đó có 359 trường mầm non và phổ thông; 11 cơ sở đào tạo; 102 trung tâm học tập cộng đồng, 16 loại hình trung tâm giáo dục ngoài công lập khác. Quy mô học sinh, sinh viên mầm non và phổ thông toàn tỉnh hiện nay khoảng 166 nghìn học sinh, sinh viên, trong đó có trên 96 nghìn học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. Số lượng học sinh năm học 2023-2024 tăng hơn 2.200 học sinh so với năm học trước.

 
Chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTT Kon Tum không ngừng được nâng cao

Cùng với đó, hệ thống các trường chuyên biệt dành cho học sinh DTTS ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Tỉnh duy trì phát huy hiệu quả với 42 trường Phổ thông dân tộc bán trú, 9 trường phổ thông dân tộc nội trú.

Cơ sở vật chất trường học được đầu tư, các điều kiện bảo đảm dạy học ngày càng tốt hơn. Từ năm 2020 đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiến hành đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học với kinh phí 897,83 tỷ đồng từ nguồn đầu tư ngân sách nhà nước và nguồn huy động xã hội hóa.

Mặt khác, các trường trên địa bàn tỉnh được xây dựng mới 312 phòng học, 98 công trình vệ sinh, nước sạch, 61 nhà ở học sinh, giáo viên, 108 phòng học bộ môn, 33 nhà hành chính, quản trị, 18 nhà ăn, nhà bếp, 39 sân chơi, bãi tập và 71 hạng mục khác. Đồng thời, cải tạo sửa chữa 792 phòng học, 121 công trình vệ sinh, nước sạch, 190 nhà ở học sinh, giáo viên, 22 phòng học bộ môn, 34 nhà hành chính, quản trị, 13 nhà ăn, nhà bếp, 38 sân chơi, bãi tập và nhiều công trình khác.

Ngoài ra, ngành Giáo dục Tỉnh đã bổ sung 2.944 máy vi tính, 718 ti vi, 820 bộ thiết bị dạy học tối thiểu, 12.450 bộ bàn ghế, 14.000 máy tính bảng, 25 bộ thiết bị thư viện cho các trường học…

Đến nay, toàn Tỉnh có 27/57 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 47,37%); trong đó, có 24 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 3 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Chất lượng giáo dục vùng DTTS Kon Tum ngày càng được nâng cao

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng được quan tâm phát triển. Toàn ngành có 235 giáo viên giỏi cấp thành phố và 139 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Năm học 2021-2022, giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, làm và sử dụng đồ dùng dạy học có chất lượng, hiệu quả trong dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Trong xu thế chuyển đổi số, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý trường học; 100% cơ sở giáo dục triển khai phần mềm Quản lý cán bộ viên chức; 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn tỉnh được cấp miễn phí tài khoản Office 365 phục vụ công tác quản lý và dạy học trực tuyến…

Bên cạnh đó, chính sách đối với học sinh DTTS luôn được ưu tiên triển khai. Chính sách về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Thành phố Kon Tum đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Với nhiều chính sách được triển khai đồng bộ, năm học 2021-2022, tỷ lệ trẻ DTTS 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt trên 90%, duy trì tỷ lệ trẻ em DTTS từ 5 - 6 tuổi được chuẩn bị điều kiện vào học lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ DTTS trong độ tuổi tiểu học vào học tiểu học đạt gần 100%; tỷ lệ học sinh DTTS cấp THCS có học lực từ trung bình trở lên đạt trên 92%; tỷ lệ học sinh DTTS cấp THPT có học lực từ trung bình trở lên đạt trên 92%; tỷ lệ học sinh DTTS cấp THCS có học lực khá, giỏi trên 28%; tỷ lệ học sinh DTTS cấp THPT có học lực khá, giỏi 36%...

Lan tỏa các mô hình học tập hiệu quả

Phát huy những thành quả đã đạt được, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã xây dựng kế hoạch, quán triệt đến các cấp, các ngành và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục đào tạo; xây dựng kế hoạch, quán triệt đến các cấp, các ngành và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát triển. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Thực hiện chuẩn hoá đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Song song với đó, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

Tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình học tập có hiệu quả tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú nhằm duy trì sí số học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS; tổ chức cho học sinh xây dựng và thực hiện kế hoạch tự học ngoài giờ chính khóa; xây dựng góc học tập thân thiện; tổ chức tự học ban đêm có hướng dẫn của giáo viên.

 
Kon Tum đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giáo dục và đào tạo

Một số trường học ở vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, Tỉnh đã xác lập nhiều mô hình hay như: “Nhóm bạn cùng tiến”, “Cặp lồng cơm đến trường”, “Xây dựng góc học tập tại nhà”, “Vườn rau bán trú”, “Thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng”, “Vui học tiếng Việt”, “Bữa cơm hạnh phúc”... nhằm duy trì sí số học sinh, tăng tỷ lệ chuyên cần, nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS.

Nhờ thực hiện linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp, những năm qua, Kon Tum đã có hàng nghìn lượt con em học sinh DTTS trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Sau khi tốt nghiệp đã mang kiến thức, năng lực cống hiến cho xã hội, biết cách tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh./.

 
T.Long


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top