Kon Tum: Thực hiện vốn đầu tư tăng

09/09/2020 - 04:21 PM

Theo Cục Thống kê tỉnh Kon Tum, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2020 là 207,695 tỷ đồng, tăng 65,81% so với cùng kỳ. Trong tổng số nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý: Nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 175,085 tỷ đồng, tăng 83,73% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 84,30% trong tổng nguồn vốn; nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện là 32,184 tỷ đồng, tăng 7,41% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 15,50% trong tổng nguồn vốn; nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp xã là 426 triệu đồng, chiếm 0,20% trong tổng nguồn vốn.

Kon Tum: Thực hiện vốn đầu tư tăng

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng năm 2020 là 1.021,736 tỷ đồng, tăng 31,16% so với cùng kỳ. Trong tổng số nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, chia ra: Nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 807,775 tỷ đồng, tăng 40,69% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 79,06% trong tổng nguồn vốn; nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện là 212,455 tỷ đồng, tăng 4,11% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 20,79% trong tổng nguồn vốn; nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp xã là 1,506 tỷ đồng, chiếm 0,15% trong tổng nguồn vốn.

Nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp tỉnh chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, ... Nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước cấp huyện chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như: Đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa.../.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Kon Tum


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top