Kon Tum tích cực thu thập thông tin điều tra 53 dân tộc thiểu số

03/07/2024 - 02:24 PM
Sau Lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Đắk Lắk, ngày 02/7/2024, Đoàn chỉ đạo, giám sát của Tổng cục Thống kê do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến dẫn đầu tiếp tục đi giám sát điều tra thực địa tại tỉnh Kon Tum.
 
Báo cáo với Đoàn giám sát của Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum Hoàng Văn Sỹ cho biết, thực hiện công văn số 93/TCTK-TTDL ngày 13/5/2024 của Tổng cục Thống kê về việc rà soát danh sách xã và danh sách địa bàn được chọn mẫu Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 và hướng dẫn của Cục Thống kê, các Chi Cục Thống kê trên địa bàn Tỉnh đã nghiêm túc triển khai công tác rà soát địa bàn điều tra, nhằm phát hiện những địa bàn trong gần 5 năm qua (từ 2019 đến năm 2024) đã tách hoặc mới nhập; những địa bàn thay đổi địa giới hành chính, chuyển từ xã thành phường/thị trấn; cập nhật thông tin tên địa bàn, tên thôn, tên xã/phường/thị trấn đã thay đổi. Tổng số địa bàn mẫu được rà soát là 342 địa bàn; tổng số xã theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tường Chính phủ là 92 xã. Qua rà soát, hầu hết các địa bàn không có thay đổi lớn, và vẫn ổn định. Cuộc điều tra trên địa bàn Tỉnh huy động 151 người lập bảng kê; 390 điều tra viên (361 điều tra viên thực hiện phiếu hộ và 29 ĐTV thực hiện phiếu xã; 96 giám sát viên.
 
Sau lớp tập huấn cấp Trung ương do Tổng cục Thống kê tổ chức, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm cấp tỉnh, cấp huyện nhằm trang bị đầy đủ các kỹ năng cho các điều tra viên thực hiện phỏng vấn tại địa bàn.
 
Với sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Thống kê cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh; sự hỗ trợ, hợp tác của Ban Dân tộc, các sở, ngành, UBND huyện, xã và đặc biệt là các Già làng, trưởng bản, người có uy tín, Cục Thống kê đã tuyên truyền rộng rãi và hiệu quả nội dung, ý nghĩa của cuộc điều tra đến mọi tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, công tác thu thập thông tin tại địa bàn điều tra gặp khá nhiều thuận lợi, nhận được sự hợp tác của phần lớn các hộ dân. Để cuộc điều tra đảm bảo tiến độ, chất lượng thông tin đảm bảo độ tin cậy và kịp thời hướng dẫn, các đơn vị thuộc Cục Thống kê đã phối hợp chặt chẽ, bám nắm địa bàn, tổ chức tốt công tác giám sát điều tra viên thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.
 
Kon Tum tích cực thu thập thông tin điều tra 53 dân tộc
Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ ở thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà 

Tỉnh Kon Tum có một số địa bàn, nhất là những địa bàn thuộc xã vùng sâu, vùng xa vùng biên giới; một số hộ do tính chất công việc nên những người lớn trong trong hộ vắng nhà thời gian rất lâu. Mặt khác, đây là thời gian bắt đầu vào vụ mùa, bà con nông dân bắt đầu xuống giống, phần lớn thời gian ở tại nương, rẫy, do đó việc tiếp cận hộ dân để điều tra gặp không ít khó khăn, các điều tra viên phải thu thập thông tin vào ban đêm. Bên cạnh đó là khó khăn về kết nối GPS để thực hiện phiếu điện tử CAPI. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, các điều tra viên nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Đoàn giám sát của Tổng cục Thống kê thực hiện kiểm tra thực địa tại huyện Đăk Glei và huyện Đăk Hà. Toàn huyện Đắk Glei có tổng số 44 địa bàn điều tra với 5.657 hộ. Tổng số hộ dân tộc được chọn mẫu điều tra là 1.360 hộ, trong đó địa bàn được chọn mẫu 30 hộ là 40 địa bàn; địa bàn được chọn mẫu 40 hộ là 04 địa bàn. Huyện đã trưng tập 12 tổ trưởng, phụ trách 12 xã/thị trấn; 46 điều tra viên thực hiện phiếu hộ và 4 điều tra viên thực hiện phiếu xã; 03 giám sát viên cấp huyện là công chức Chi cục Thống kê khu vực Đăk Glei – Ngọc Hồi.
 
Còn tại huyện Đắk Hà có 33 địa bàn điều tra với 1039 hộ; điều tra toàn bộ 01 địa bàn; 28 địa bàn điều tra mẫu 30 hộ và 4 địa bàn điều tra mẫu 40 hộ; trưng tập 10 tổ trưởng, phụ trách 10 xã/thị trấn; huy động 35 điều tra viên thực hiện phiếu hộ và 3 điều tra viên thực hiện phiếu xã; 04 giám sát viên cấp huyện là công chức của Chi cục Thống kê huyện Đắk Hà tham gia điều tra.
 
Qua kiểm tra thực tế công tác thu thập thông tin tại hộ cho thấy, các điều tra viên nắm bắt tốt địa bàn, có khả năng tiếp cận hộ tốt, thực hiện phỏng vấn đúng quy trình...
 
Sau kiểm tra, Đoàn giám sát Tổng cục Thống kê lưu ý Cục Thống kê tỉnh Kon Tum cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời hướng dẫn điều tra viên xử lý các lỗi phát sinh nếu có, để đảm bảo thông tin thu thập đạt kết quả cao./.

Bích Ngọc (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Kon Tum)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top