Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV xem xét nội dung lập pháp lớn nhất tại một kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay

23/05/2024 - 08:20 PM
Sau quá trình chuẩn bị tích cực khẩn trương, kỹ lưỡng và trách nhiệm Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 20/5/2024 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, công tác lập pháp là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian của Kỳ họp thứ 7 với số lượng 24 dự án luật, dự thảo nghị quyết, đây là khối lượng nội dung về lập pháp lớn nhất được xem xét tại một kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật; 03 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật và thảo luận, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác. Các dự án luật, dự thảo nghị quyết được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp này liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, thu hút sự quan tâm nhiều của cử tri và Nhân dân cả nước. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 để cho ý kiến về 08 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7. 
 
Kỳ họp thứ 7 khóa XV xem xét nội dung lập pháp lớn nhất tại một kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay
Công tác lập pháp là nội dung trọng tâm, chiếm gần 2/3 thời gian của Kỳ họp thứ 7
với số lượng 24 dự án luật, dự thảo nghị quyết

Tại Kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tập trung phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của dự thảo luật để bảo đảm chất lượng cao nhất khi được xem xét, thông qua tại kỳ họp. 

Đối với các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu, các vị đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận kỹ lưỡng về cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, những nguyên tắc, mục tiêu, quan điểm lớn, chính sách quan trọng; tính hợp lý, khả thi của các quy định để làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục hoàn chỉnh, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới.

Trong các ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, từ ngày 20-23/5/2024, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về: Dự thảo Luật Đường bộ; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong các ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về dự thảo luật quan trọng khác./.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong 26,5 ngày, từ ngày 20/5 đến ngày 28/6/2024; chia làm 02 đợt: Đợt 1: từ ngày 20/5 đến ngày 08/6; Đợt 2: từ ngày 17/6 đến ngày 28/6.

B.N 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top