Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

10/10/2022 - 07:39 PM
Hòa trong không khí phấn khởi của các sự kiện kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm năm đầu tiên ngày Chuyển đổi số quốc gia, chiều ngày 10/10/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022) và Gặp mặt, tuyên dương người làm xuất bản tiêu biểu.
 
Buổi lễ nhằm khẳng định sự đóng góp to lớn của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam trong 70 năm qua; ghi nhận công lao, cống hiến của đội ngũ cán bộ, biên tập viên, người làm xuất bản; tuyên dương, khen thưởng những người làm xuất bản tiêu biểu; thông qua hoạt động kỷ niệm, nâng cao vị thế ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người làm xuất bản, in và phát hành sách trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 
Đến dự Lễ kỷ niệm có: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông… Cùng dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội Trung ương, một số địa phương; đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, các nhà xuất bản, công ty in, phát hành sách, một số chuyên gia và gần 90 đại biểu tiêu biểu làm công tác trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành sách.
 
Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu được nghe Thư chúc mừng của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của ngành (10/10/1952-10/10/2022). Trong thư, Đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định, trong suốt 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách đã luôn luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa-tư tưởng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước và đông đảo bạn đọc tin tưởng và mong rằng, ngành xuất bản, in và phát hành sách tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, luôn luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng; chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần khẳng định vị thế, vai trò là một trong những hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu chúc mừng, biểu dương những thành tựu đạt được trong 70 năm qua tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng của ngành In, Xuất bản và Phát hành sách vượt qua mọi khó khăn, thách thức của 2 cuộc kháng chiến và thời kỳ cả nước thực hiện công cuộc đổi mới để đến nay đạt được những bước phát triển vượt bậc trên cả 3 lĩnh vực, góp phần quan trọng cho công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Đồng chí khẳng định ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ, tích lũy và truyền bá tri thức, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, bồi đắp tâm hồn, xây dựng nhân cách, trí tuệ con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu trong thời gian tới, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Kiên định, kiên trì giữ vững quan điểm xuất bản là lĩnh vực văn hóa-tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng xuất bản phẩm cả về nội dung, hình thức; có trách nhiệm định hướng dư luận, lan tỏa tri thức…
 
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam 1
Đồng chí Lê Quốc Minh và đồng chí Nguyễn Văn Hùng
tặng biểu trung vinh danh cho các đồng chí lão thành có nhiều thành tích, công hiến cho ngành

Cũng tại Lễ Kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam đã quyết định tặng biểu trưng vinh danh cho 5 đồng chí lão thành, có nhiều thành tích, cống hiến cho ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam; tặng bằng khen cho 81 đại biểu là những điển hình tiêu biểu, có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động xuất bản, in và phát hành sách thời gian qua./.
 
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm
B.N
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top