Lạng Sơn ra quân tổ chức điều ra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024

02/07/2024 - 09:22 AM

Sáng 01/7/2024, tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Văn Lãng tổ chức ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân


Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được thực hiện tại tất cả các huyện, thành phố của Tỉnh, qua đó làm cơ sở để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Các đại biểu và điều tra viên tham dự lễ ra quân điều tra


Tại lễ ra quân, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn và Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan và các huyện, thành phố cần tăng cường tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời cho điều tra viên thống kê; yêu cầu các lực lượng tham gia điều tra phải thực hiện nghiêm túc về bảo mật thông tin theo Luật Thống kê và các quy định hiện hành.

Điều tra viên thực hiện ra quân thu thập thông tin tại một hộ dân trên địa bàn thị trấn Na Sầm,
huyện Văn Lãng


Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin tại các hộ dân. Thời gian thực hiện thu thập thông tin của cuộc điều tra bắt đầu từ 01/7/2024 và kết thúc vào ngày 15/8/2024. Đây là lần thứ 3 điều tra dân tộc thiểu số được tiến hành trên phạm vi toàn quốc, với chu kỳ 5 năm/lần.

PV (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn)

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top