Hà Giang ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

01/07/2024 - 03:17 PM

Sáng ngày 1/7/2024, tại Hà Giang, Tổng cục Thống kê (TCTK) và Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp tổ chức Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tham dự Lễ ra quân có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà; Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long; lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh và huyện Vị Xuyên.

 Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội  của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Hà Giang 7

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân Tộc Nông Thị Hà phát biểu tại Lễ ra quân

Phát biểu tại Lễ ra quân Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà cho biết, ngày 5/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Theo đó, Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số được tiến hành điều tra 5 năm một lần, vào các năm có số cuối là 4 và 9. Cuộc điều tra lần thứ nhất được tiến hành từ ngày 01/8 đến 31/8/2015. Kết quả cuộc điều tra đã cho ra một bộ dữ liệu đầy đủ, toàn diện, có độ tin cậy cao để làm căn cứ đánh giá kết quả và xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS nói riêng cũng như chính sách phát triển của cả nước nói chung sau 70 năm hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

 Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội  của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Hà Giang 8

Từ 1/10/2019 đến 31/10/2019, UBDT tiếp tục hối hợp với TCTK tổ chức cuộc Điều tra lần thứ hai. Qua đó đã thu thập được nguồn số liệu tin cậy, khoa học để Ủy ban Dân tộc xây dựng và trình Quốc hội, Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS &MN giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS &MN giai đoạn 2021 - 2030 và Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời cung cấp thông tin, dữ liệu để các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các ban, bộ, ngành và UBDT tham mưu xây dựng hàng loạt chính sách góp phần phát triển đất nước nói chung, phát triển vùng DTTS nói riêng trong những năm qua.

Đối với cuộc Điều tra lần thứ 3 này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà tiếp tục khẳng định ý nghĩa quan trọng của cuộc Điều tra. Qua Điều tra sẽ đưa ra các số liệu, chứng cứ tin cậy để giúp các cơ quan Trung ương cũng như các địa phương vùng DTTS có được những đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2025, đánh giá 5 năm triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS &MN giai đoạn 2021-2030, Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo 2026-2030; làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng chuẩn bị báo cáo và các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
 Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội  của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Hà Giang 9

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của cuộc Điều tra, để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, bảo đảm thực hiện thành công cuộc Điều tra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đề nghị Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai cuộc Điều tra theo đúng tiến độ; tích cực phối hợp với các báo, đài tại địa phương thực hiện tốt công tác truyền thông trên phạm vi toàn Tỉnh. Đồng thời, đôn đốc Phòng Dân tộc và Chi cục Thống kê các huyện thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của cấp trên; phân công rõ ràng, cụ thể nội dung công việc cho từng GSV. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, ban, ngành của Tỉnh tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công cuộc Điều tra.

Sau khi kết thúc điều tra, chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng kết quả điều tra 53 dân tộc năm 2024 trên địa bàn Tỉnh, triển khai báo cáo phân tích kết quả điều tra và các báo cáo phân tích sâu theo chuyên đề phục vụ xây dựng kế hoạch 5 năm 2026-2030 và báo cáo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại địa phương, in ấn các ấn phẩm, công bố công khai kết quả điều tra phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của Tỉnh.

Đối với Phòng Dân tộc và Chi cục Thống kê các huyện nghiêm túc thực hiện sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Ban Dân tộc và Cục Thống kê tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền về cuộc điều tra.

Tại Lễ ra quân, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt việc Điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn, đặc biệt là quán triệt, vận động người dân thuộc các địa bàn điều tra ủng hộ, tham gia tích cực, góp phần cho cuộc điều tra đạt kết quả tốt.
 Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội  của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Hà Giang 10

Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu phát biểu tại Lễ ra quân

Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu khẳng định Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 nhằm thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về dân số, nhà ở, điều kiện sống của hộ DTTS, văn hóa và bảo tồn văn hóa của các DTTS, các điều kiện kinh tế - xã hội khác để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu về công tác dân tộc phục vụ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xây dựng và hoạch định các chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng DTTS giai đoạn 2026 - 2030; đáp ứng yêu cầu về biên soạn một số chỉ tiêu của Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam; đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS của Việt Nam tại Trung ương cũng như Ban Dân tộc các tỉnh, thành.

Tổ chức thành công Lễ ra quân Điều tra 53 DTTS năm 2024 tại Hà Giang có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền để các hộ DTTS trên địa bàn Tỉnh hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc Điều tra, từ đó tích cực phối hợp với các ĐTV thống kê để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Đồng thời, Lễ ra quân còn giúp các cấp lãnh đạo và toàn hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang hiểu được tầm quan trọng của cuộc Điều tra, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Điều tra, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Điều tra ở địa phương.

Để triển khai việc thu thập thông tin hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc Điều tra, Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu đề nghị Cục Thống kê tỉnh Hà Giang tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh triển khai cuộc Điều tra theo đúng phương án và tiến độ. Chi Cục Thống kê huyện, quận, thị xã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo, điều hành của Cục Thống kê tỉnh. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Phòng Dân tộc huyện, quận, thị xã và các đơn vị liên quan tại địa phương tổ chức tuyên truyền, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch của cuộc Điều tra; nghĩa vụ của các tổ chức và người dân trong cuộc Điều tra. Đặc biệt, giám sát chặt chẽ việc thu thập thông tin tại địa bàn của tổ trưởng và ĐTV, nắm bắt tình hình thực tế phát sinh để báo cáo lên Cục Thống kê kịp thời tổng hợp, báo cáo Tổng cục xử lý. Các tổ trưởng, ĐTV chấp hành nghiêm túc những quy định trong Quy trình thu thập thông tin của ĐTV và tổ trưởng điều tra.

 Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội  của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Hà Giang 11

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long phát biểu tại Lễ ra quân

Phát biểu tại Lễ ra quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện cuộc điều tra. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào các dân tộc về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của cuộc điều tra với nội dung, hình thức phù hợp. Đặc biệt, phát huy mạnh vai trò của đôi ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng người DTTS trong vận động đồng bào tích cực hưởng ứng, cung cấp thông tin cho điều tra viên chính xác, đầy đủ. Các Tổ trưởng, giám sát viên, điều tra viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành đúng quy định của phương án điều tra, hoàn thành nhiệm vụ kết quả cao nhất...

Ngay sau Lễ ra quân, đoàn công tác đã thực hiện giám sát điều tra thu thập thông tin tại địa bàn.

Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội  của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Hà Giang 12

Toàn cảnh Lễ ra quân

Lễ ra quân Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội  của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại Hà Giang 13 

Đoàn đã tới 02 hộ đồng bào dân tộc Dao, Tày trên địa bàn xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên
giám sát điều tra thu thập thông tin

M.T (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang)

 

 

 

 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top