Một số nét về tình hình hoạt động của doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang quý I năm 2024

02/04/2024 - 12:26 PM
Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong tháng 3/2024, toàn Tỉnh có 24 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 84,63 tỷ đồng; tổng vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 2,37 tỷ đồng.

Tính chung trong quý I, toàn tỉnh có 78 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 461,6 tỷ đồng, tăng 90,2% về số doanh nghiệp, tăng 121,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 5,92 tỷ đồng, tăng 1,2 lần.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi, những tín hiệu tích cực trong tình hình sản xuất, kinh doanh cho thấy các doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động bình thường, đã tác động tích cực đến việc phục hồi kinh tế ở tỉnh. Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 43 doanh nghiệp, tăng 2,38% so cùng kỳ. Nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 2.711 doanh nghiệp (bao gồm 11 doanh nghiệp nhà nước và 16 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng số vốn đăng ký trên 34.840 tỷ đồng; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,85 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 132 doanh nghiệp, tăng 38,95% (tăng 37 doanh nghiệp so với cùng kỳ). Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 6 doanh nghiệp, tăng 100% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, phần lớn những doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể là những doanh nghiệp nhỏ và vừa có sức chống chọi với khó khăn thấp hơn so với những doanh nghiệp có quy mô lớn và một yếu tố nữa là do làm ăn thua lỗ kéo dài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động vì không huy động được vốn, tài chính để tiếp tục hoạt động, trong khi đó năng lực quản lý, điều hành thiếu kinh nghiệm làm cho tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đi xuống và không thể phát triển, thiếu vốn sản xuất kinh doanh, không tìm kiếm được thị trường, nên nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp lại, không thể tiếp tục hoạt động dẫn đến phải giải thể doanh nghiệp.

Kết quả Điều tra xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý I

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy: Có 26,67% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm nay khả quan hơn quý trước; 50% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định đạt tỷ và có 23,33% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Chỉ số cân bằng của quý I năm 2024 so với quý IV năm 2023 là 3,33%.

Dự kiến xu hướng kinh doanh quý II năm 2024 so với quý I cho thấy: Có 46,67% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên (trong đó có ngành: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất kim loại; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn); 43,33% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định (trong đó có ngành: In, sao chép bản ghi các loại; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học); có 10% số doanh nghiệp dự báo tiếp tục khó khăn hơn. Dự tính chỉ số cân bằng của quý tiếp theo so với quý hiện tại là 36,67%./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top