Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2024

04/07/2024 - 08:52 AM
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2024

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2024

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2024 1

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2024 2

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2024 3

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2024 4

Nguồn: Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top