Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2024

03/07/2024 - 02:11 PM
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 1

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 3

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 4

Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top