Điều tra doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - những khó khăn, thuận lợi

25/04/2022 - 03:08 PM

Thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TCTK ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2022 (gọi tắt là Phương án điều tra), Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 214/KH-CTK ngày 20/4/2022 phân công kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án điều tra.
 
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Theo Phương án điều tra, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành điều tra điều tra, thu thập thông tin hơn 275.000 doanh nghiệp, bắt đầu từ ngày 15/4/2022 đến hết ngày 30/5/2022. Tất cả doanh nghiệp kê khai trực tuyến tại địa chỉ: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Trong quá trình tiến hành thực hiện điều tra Doanh nghiệp năm 2022, Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh đã gặp nhiều thuận lợi. Trước hết, việc điều tra trực tuyến trên Webform nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước như: Cục Thuế, Sở KHĐT, Sở Công thương, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội kế toán doanh nghiệp. Qua 2 năm triển khai hình thức kê khai trực tuyến, doanh nghiệp đã nhận thấy sự thuận tiện và hình thành thói quen mỗi khi đến kỳ kê khai hằng năm.

Chương trình điều tra doanh nghiệp năm 2022 có sửa đổi đơn vị tính và ghi rõ hình thức sở hữu vốn, loại hình hoạt động phù hợp với quy dịnh trong báo cáo tài chính và hình thức góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

Bên cạnh những thuận lợi, Cục cũng gặp không ít những khó khăn. Một hiện tượng khá phổ biến, gây khó khăn cho công tác điều tra thống kê là nhiều doanh nghiệp hoạt động không đúng địa điểm đã đăng ký với cơ quan thuế, hoặc chuyển địa điểm không báo cáo, không có số điện thoại liên hệ.

Ngoài ra, với quy mô doanh nghiệp đông, địa bàn Thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, Cục Thống kê Thành phố gặp khó khăn trong việc tuyển chọn điều tra viên có đủ trình độ, năng lực tiếp cận doanh nghiệp để đôn đốc, kiểm tra thông tin ghi trên phiếu... 

 
Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top