Nâng cao chất lượng quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Bắc Ninh

29/01/2023 - 10:24 PM
Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh đang quản lý vận hành 17 trạm cấp nước sạch tập trung với tổng công suất thiết kế đạt 64,8 nghìn m/ngày.đêm; cấp nước sạch cho 34 xã và 3 phường; đấu nối tới hơn 63,78 nghìn hộ gia đình với tỷ lệ sử dụng bình quân đạt 70,6%. Những năm qua, sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành thông qua các chương trình: Mục tiêu quốc gia về nước sạch và VSMTNT, Chương trình nước sạch và VSMTNT bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, Chương trình xã hội hóa nước sạch nông thôn… đã tạo nhiều thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành của Trung tâm.
 

Ông Nguyễn Đông Tháp, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bắc Ninh
trao đổi thông tin với phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện

 
Các trạm cấp nước dưới sự quản lý của Trung tâm đều vận hành tốt, thường xuyên được kiểm tra, giám sát, bảo trì, bảo dưỡng, tu bổ, sửa chữa, khắc phục sự cố nhằm nâng cao chất lượng nước, giảm chi phí sản xuất nước sạch. Đồng thời, sự giám sát chặt chẽ này còn giúp giảm tỷ lệ thất thoát nước trong quá trình sản xuất, truyền tải nước từ công trình đầu mối đến các hộ dân, đảm bảo cấp nước an toàn, kịp thời. Trung tâm cũng tiến hành khảo sát và cung cấp các điểm đấu nối cấp nước cho các dự án khu dân cư, khu đô thị nằm trong phạm vi cấp nước; hoàn thiện việc xây dựng cơ chế khoán trong công tác sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng cấp nước. Nhờ đó, số hộ được dùng nước sạch tăng lên, doanh thu của đơn vị cũng tăng lên, đạt 54,1 tỷ đồng năm 2020; 57,3 tỷ đồng năm 2021.
 

Trạm nước sạch tập trung Tam Giang (huyện Yên Phong) có chất lượng nguồn nước
đạt tiêu chuẩn QCVN 01-2009-BYT của Bộ Y tế 

 
Để đảm bảo chất lượng nước, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn, giảm ô nhiễm môi trường, Trung tâm thường xuyên lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm ở các trạm cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn do Trung tâm quản lý. Công tác Theo dõi - Đánh giá bộ chỉ số về nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã được Trung tâm hoàn thiện và được UBND tỉnh xác nhận với kết quả: 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh; Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam là 83,11, vượt kế hoạch 1,11%; 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh sử dụng nước hợp về sinh; Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam là 66,82%, vượt kế hoạch năm 2022 là 6,82%.
 

Nhà máy nước sạch Tri Phương (Tiên Du) đạt công suất thiết kế 17.500 m3/ngày,
từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân

 
Bên cạnh công tác đầu tư, quản lý, Trung tâm còn tham mưu giúp lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích thu hút đầu tư vào lĩnh vực nước sạch và VSMT. Đến nay, đã có 14 doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung để cấp nước sạch cho 52 xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, 100% xã đều có dự án nước sạch triển khai. Thông qua các phương tiện truyền thông, Trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc bảo vệ môi trường, nguồn nước; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch; thay đổi hành vi, ứng xử của người dân với nước sạch và môi trường theo hướng tích cực, góp phần bảo vệ tài nguyên nước, giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với nguồn nước, môi trường.
 

Nhà máy nước mặt huyện Quế Võ, Bắc Ninh
 
Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác thi đua khen thưởng cũng được Trung tâm quan tâm nhằm tạo sự chuyển biến, lan tỏa và phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, qua đó thúc đẩy các tập thể, cán bộ, công nhân, viên chức đóng góp ý tưởng hay, cách làm mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cá nhân, tập thể đã được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT khen thưởng.
 

Có nước sạch, là niềm vui, giúp đời sống của người dân ở Bắc Ninh được cải thiện đáng kể
 
Những thành tích đáng tự hào trong hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với sự động viên, khích lệ kịp thời của lãnh đạo Tỉnh, các sở ngành, địa phương đặc biệt là ngành Nông nghiệp Bắc Ninh, là động lực để các cán bộ, công nhân, viên chức của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong tỉnh./.
                                                                                                                          Nghĩa Thủy
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top