Ngành Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang - Nỗ lực vì sự nghiệp trồng người

21/11/2022 - 10:26 AM
Sự nghiệp trồng người - giáo dục và đào tạo từ trước đến nay luôn có vị trí quan trọng trong các chính sách phát triển của Đảng và nhà Nước. Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn thách thức để vững bước đi lên, ươm mầm phát triển cho nguồn nhân lực chủ chốt tương lai của quê hương, đất nước. 

Theo Tiến sĩ Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, ngành giáo dục kể từ khi tái lập tỉnh đến nay luôn quan tâm và giữ vững được chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học, ngành học, nhất là những trường trọng điểm, chất lượng cao, bán trú ở thành phố Tuyên Quang và thị trấn trung tâm các huyện. Trong những năm gần đây, Ngành luôn tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án quan trọng để phát triển giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh, gồm: 12 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 12 Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2021-2025.


Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó
của trường THPT Chuyên, động viên khuyến khích các em vươn lên đạt thành tích
cao trong học tập

 
Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của Ngành những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực; điểm bình quân kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh từng bước được cải thiện vững chắc (năm 2022, Tuyên Quang xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 4/14 tỉnh miền núi phía Bắc); tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ theo Nghị quyết số 73-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt 41,2%, cao hơn bình quân của cả nước; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Trường Đại học Tân Trào từng bước nâng cao chất lượng, uy tín trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ Chủ trì cuộc họp trực tuyến với các điểm cầu
tại các huyện/thành của tỉ
nh Tuyên Quang

 
Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 463 trường, trong đó có 152 trường Mầm mon (có 04 trường ngoài công lập); 127 trường Tiểu học (có 01 trường ngoài công lập); 149 trường THCS (có 33 trường liên cấp TH&THCS); 35 trường THPT (có 08 trường liên cấp). Số điểm trường lẻ còn 811 điểm (mầm non 517 điểm; tiểu học 290 điểm; THCS 4 điểm). Trong năm học đã sắp xếp giảm được 73 điểm trường lẻ (cấp mầm non giảm 37 điểm, cấp tiểu học giảm 36 điểm). Tổng số lớp, nhóm lớp trên toàn tỉnh là 7.509 lớp; số trẻ, học sinh 226.643 em (Mầm mon 2.216 lớp, nhóm/lớp với 55.854 trẻ; Tiểu học 3.068 lớp với 84.837 học sinh; THCS 1.556 lớp với 58.158 học sinh; THPT: 669 lớp với 27.794 học sinh).
 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thăm lớp, dự giờ, trò chuyện với cô và trò trường THCS Yên Nguyên,
huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

 
Về cơ sở vật chất, toàn tỉnh có 7.532 phòng học thông thường với tỷ lệ kiên cố chiếm 66,6%, bán kiên cố chiếm 29,1%, phòng mượn và tạm chiếm 4,3%; có 799 phòng học bộ môn, phục vụ học tập, trong đó phòng loại kiên cố chiếm 75,8%, bán kiên cố chiếm 23%, mượn và tạm chiếm 1,2%. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh có 238/463 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 51,5% (cấp mầm non 67/152 trường chiếm 44,1 %; cấp tiểu học 77/127 trường chiếm 60,6%; cấp THCS  85/149 trường chiếm 57,0%; cấp THPT 9/35 trường chiếm 25,7%).
 
Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở GD&ĐT đã chủ trì phối hợp cùng các Sở, Ngành, UBND huyện, thành phố tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 04/10/2021 kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng nguồn vốn dự kiến để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học các cấp học 1.942,9 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn được lồng ghép từ các chương trình như: Chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Nguồn vốn đầu tư công trung hạn và các nguồn vốn Trung ương khác.
 

Sở GD&ĐT Tổ chức thành công Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh năm 2022

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngành GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm tới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo các cấp học, bậc học. Ngành triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện các biện pháp rà soát, đánh giá năng lực, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành để có kế hoạch bố trí, sắp xếp phù hợp.
 

Giáo dục Tiểu học Tuyên Quang tiếp tục đổi mới để thực hiện hiệu quả Chương trình
thay sách giáo khoa năm học 2022-2023

Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, từ năm 2021 đến nay, Ngành đã thu hút được 25 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc và người có trình độ cao về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo, trong đó có 02 sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, loại giỏi và đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia về công tác tại trường THPT Chuyên, Trường PTDTNT THPT tỉnh. Đặc biệt chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất, đạo đức lối sống, tác phong của nhà giáo, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên toàn ngành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
 

Học sinh lớp 12, trường Phổ thông Dân tộc nội trú – THPT học thực tế liên môn Văn - Sử - Địa
tại Khu di tích lịch sử Tân Trào tỉnh Tuyên Quang

Để đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các cấp học, bậc học, Ngành đã chỉ đạo các trường học triển khai hiệu quả công tác đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Thành lập tổ tư vấn chuyên môn, trong đó thành viên là cán bộ QL, GV có năng lực chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học để dự giờ, tư vấn kịp thời và thường xuyên cho cán bộ quản lý về công tác quản lý, quản trị và giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong từng năm học. Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học, vận dụng dạy học theo tình huống phức hợp với từng môn học, tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin hợp lý, hỗ trợ dạy học. Sử dụng linh hoạt các kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo như “động não”, “tia chớp”, “bể cá”, bản đồ tư duy, kỹ thuật khăn trải bàn... Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn. Song song với bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh trong lớp và ngoài lớp học như phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, phương pháp làm việc nhóm, có những phương pháp học tập chuyên biệt của từng bộ môn.


Ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang đổi mới tuyên truyền cải cách hành chính – Góp phần đẩy mạnh
chuyển đổi số  
trong toàn ngành. Ảnh: Đồng chí Bùi Thị Huệ - CVP Sở GD&ĐT trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải nhất, nhì của Cuộc thi

Với những cố gắng nỗ lực của toàn Ngành, năm học 2021-2022, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố (tăng 13 bậc so với năm 2021), là năm thứ 2 liên tiếp điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh tăng mạnh (năm 2021 xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 09 bậc so với kỳ thi năm 2020). Điểm thi khối B (Toán, Hoá, Sinh) năm 2022 của tỉnh Tuyên Quang cao nhất cả nước (điểm cao nhất đạt 27,95 điểm, trung bình đạt 21,21 điểm); tổng điểm 03 môn theo khối thi đại học (khối A0, B0 và C0) cao hơn năm 2021; 04 khối thi đại học (A0, A1, B0, C0) cao hơn trung bình quốc gia. Chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh từng bước được nâng lên; chất lượng giáo dục đại trà đã được củng cố vững chắc, đạt các chỉ tiêu đặt ra trong năm học.
 

 

Hội diễn văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ kể trên, ngành GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương và sự ủng hộ của nhân dân. Những thành quả đạt được cũng là động lực vô cùng to lớn để các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành tiếp tục bền bỉ, gắn bó với sự nghiệp trồng người./.                                                                                                 
Nghĩa Thủy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top