NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương: Nâng cao năng suất lao động - giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng

05/12/2023

Theo TS. Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, để đạt được tốc độ tăng năng suất lao động (NSLĐ) 4,8% - 5,3% vào năm 2024 như Nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội năm 2024 vừa được Quốc hội thông qua cần phải tập trung đào tạo, đào tạo lại lao động.

Các yếu tố đóng góp vào bất bình đẳng trong phân phối chi tiêu vùng Tây Nguyên giai đoạn 2018-2022 sử dụng phân rã chỉ số Theil L

17/11/2023

Tây Nguyên là vùng có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Việt Nam. Vì vậy, đây là vùng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê (TCTK), trong 6 vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam, Tây Nguyên là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao thứ hai cả nước, ở mức 11,4%

Thiết lập hệ thống chỉ số để phân tích biến động chỉ tiêu GDP bình quân đầu người theo giá thực tế

08/11/2023

Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người được xác định bằng cách chia GDP cho dân số trung bình. Đây là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh khái quát về trình độ phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của nhân dân

Phân tích một số nhân tố tác động chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông nghiệp và dự báo giai đoạn 2023-2030 ở Việt Nam

05/10/2023

Giai đoạn 2012-2022, chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông nghiệp bình quân tăng 1,92%/năm, trong đó năm 2020 có mức tăng cao nhất (đạt 12,64%) so với cùng kỳ năm trước.

Phân tích mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng và tăng lương tối thiểu giai đoạn 2000-2021

27/09/2023

Chỉ số giá tiêu dùng và tăng lương tối thiểu là hai chỉ tiêu thống kê khác nhau nhưng có quan hệ qua lại với nhau. Chỉ số giá tiêu dùng tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng đến mức chi tiêu của dân cư. Tăng lương tối thiểu sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động. Như vậy, biến động chỉ số giá tiêu dùng và tăng lương tối thiểu ở một góc độ nào đó cũng phản ánh quan hệ các mặt của chi tiêu và thu nhập của dân cư.

Kết quả đo lường, tính toán khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình năm 2020-2021

20/09/2023

Năm 2022, Tổng cục Thống kê thực hiện biên soạn các chỉ tiêu về khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu hộ gia đình. Sau biên soạn, TCTK có được một số kết quả chủ yếu trong đo lường, tính toán khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình năm 2020-2021.

Đề xuất đo lường đóng góp giá trị gia tăng của kinh tế số trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

08/09/2023

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Tổng cục Thống kê có những nghiên cứu chuyên sâu về cách đo lường kinh tế số đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, nhằm có được số liệu thống kê kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Cách thức đo lường kinh tế số từ một số tổ chức quốc tế

06/09/2023

Kinh tế số nhằm phản ánh bản chất thay đổi nhanh chóng của công nghệ và việc sử dụng công nghệ của các doanh nghiệp, của nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đây là khái niệm được đề cập từ những năm 1990.

Kết quả ước lượng khu vực nhỏ thu nhập bình quân đầu người 01 tháng của các quận/huyện theo vùng trên cả nước

25/08/2023

Kết quả ước lượng khu vực nhỏ thu nhập bình quân đầu người 1 tháng theo các vùng kinh tế cho thấy, nhiều năm liền, vùng Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân cao nhất trong cả nước, đứng thứ hai là vùng Đồng bằng sông Hồng

Phát triển việc làm xanh vì nền kinh tế xanh hơn

22/08/2023

Việt Nam cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, loại bỏ than đá vào những năm 2040 và giảm 30% lượng khí thải mêtan vào năm 2030. Đây là cam kết đầy tham vọng của Việt Nam, có tác động đến Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt là Chiến lược tăng trưởng xanh và đòi hỏi tất cả các ngành kinh tế phải điều chỉnh việc làm thân thiện với môi trường.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top