NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Tác động của đại dịch Covid-19 tới tỷ lệ thất nghiệp phân theo giới tính tại Việt Nam

12/07/2022

Nghiên cứu này sử dụng nguồn dữ liệu từ Tổng cục Thống kê để so sánh tác động của đại dịch Covid-19 tới tỷ lệ thất nghiệp theo giới tính trong giai đoạn 2016- 2020 tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong giai đoạn 2016-2019 là như nhau giữa 2 giới, song sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp ở nữ giới cao hơn ở nam giới khi xét riêng năm 2020 và khi xét chung trong giai đoạn 2016- 2020, sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp của của nữ giới cũng cao hơn so với nam giới.

Công nghệ điện toán đám mây và việc ứng dụng trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

23/06/2022

Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán là việc ứng dụng các công nghệ số vào các nghiệp vụ kế toán, giúp cho các nghiệp vụ này được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, tối ưu, tiết kiệm nhân lực, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Trong đó, kế toán đám mây được xây dựng dựa trên sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây, cho phép người dùng truy cập các chức năng kế toán thông qua bất kỳ trình duyệt web thông thường nào. Điều này cho phép kế toán viên có thể làm việc từ xa, bất kỳ nơi đâu, miễn có kết nối Internet. Ứng dụng này tạo ra cơ sở hạ tầng CNTT đáng tin cậy, hợp lý hóa hiệu suất kinh doanh và hỗ trợ phát triển, tăng trưởng của các doanh nghiệp.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc cải thiện môi trường kinh doanh tại Thanh Hóa

16/06/2022

Môi trường kinh doanh địa phương là tổng thể các yếu tố và điều kiện khách quan, chủ quan bên ngoài doanh nghiệp ở địa phương, có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở địa phương

Định lượng hiệu quả của vắc-xin trong chiến dịch phòng chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam

16/06/2022

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đến số lượng ca tử vong trong ngày tại Việt Nam. Dữ liệu được lấy theo ngày trong giai đoạn 23/01/2020 đến 28/02/2022. Kết quả cho thấy, khi tỷ lệ dân số tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tăng lên 1%, góp phần làm giảm trung bình số lượng ca tử vong trong ngày là 7,8384

Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng Việt Nam

26/04/2022

Trên cơ sở nghiên cứu định tính đã xác định, có 7 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ (DNBL) Việt Nam bao gồm: Năng lực tài chính, Năng lực quản trị, Năng lực Marketing, Năng lực cạnh tranh thương hiệu, Văn hóa doanh nghiệp, Thể chế và chính sách và Năng lực nguồn nhân lực địa phương.

Chỉ số về mức độ chênh lệch giàu nghèo (hệ số GINI) Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020

30/03/2022

Trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, GRDP bình quân tăng 13,94%/năm, gấp 1,3 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV của thành phố đề ra (10,5%/năm), gấp 1,97 lần giai đoạn 2011-2015 (7,08%/năm) và gấp 2,06 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước (6,78%/năm). Tuy nhiên, năm 2020, diễn biến dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung, trong đó có Hải Phòng. Điều đó phần nào đã ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của người lao động, dẫn đến có sự thay đổi trong chênh lệch thu nhập các tầng lớp dân cư.

Đầu tư hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chế biến, chế tạo

18/01/2022

Với sự cạnh tranh trong khu vực và quốc tế tại cuộc đua cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ là một vấn đề rất cấp bách đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Một số khuyến nghị thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện nhằm giảm nghèo đa chiều của Việt Nam

17/01/2022

Tại Việt Nam, giảm nghèo đói luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ luôn nhất quán với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai bị đặt ngoài lề của sự phát triển.

Chênh lệch tiền lương của lao động giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân ở Việt Nam

30/12/2021

Cung – cầu của thị trường lao động, môi trường làm việc, tính chất công việc và trình độ, đặc điểm của người lao động,… là các yếu tố tác động và quyết định đến mức lương của người lao động. Đây chính là các yếu tố tạo nên sự chênh lệch về tiền lương

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top