Nhiều điểm sáng trong thu hút FDI 5 tháng đầu năm 2024

30/05/2024 - 08:23 AM
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tình hình thu hu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 5 tháng đầu năm 2024 tiếp tục có nhiều điểm sáng: Số vốn FDI đăng ký mới tiếp tục tăng; ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn thu hút lượng vốn đầu tư lớn nhất...

FDI đăng ký mới tiếp tục duy trì tăng cao

Theo báo cáo tình hình kinh tế -xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/05/2024 gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt hơn 11,07 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đầu tư mới vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ kể cả về số dự án và vốn đầu tư.

Vốn đăng ký cấp mới có 1.227 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 7,94 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 50,8% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 5,37 tỷ USD, chiếm 67,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 23,1%; các ngành còn lại đạt 730,5 triệu USD, chiếm 9,2%.

Xét về số lượng dự án, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 35,9%) và điều chỉnh vốn (chiếm 62,3%). Ngành bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số lượt giao dịch GVMCP cao nhất (chiếm 43,4%).

 
Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 
tính đến ngày 20/5 các năm 2020-2024 (Tỷ USD)

Vốn đăng ký điều chỉnh có 440 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 2,08 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 7,2 tỷ USD, chiếm 71,8% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,91 tỷ USD, chiếm 19,0%; các ngành còn lại đạt 916,8 triệu USD, chiếm 9,2%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.158 lượt với tổng giá trị góp vốn 1,05 tỷ USD, giảm 68,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 427 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 580,7 triệu USD; 731 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 472,6 triệu USD. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 253,3 triệu USD, chiếm 24,1%; hoạt động vận tải kho bãi đạt 198,4 triệu USD, chiếm 18,8% trị giá góp vốn; các ngành còn lại 601,6 triệu USD, chiếm 57,1%.

FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm qua

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 5 tháng đầu năm trong 5 năm qua. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5 tỷ USD, chiếm 78,9% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 781,0 triệu USD, chiếm 9,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 336,2 triệu USD, chiếm 4,1%.

 
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm các năm 2020-2024
(Tỷ USD)

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 2,92 tỷ USD, chiếm 36,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 957,2 triệu USD, chiếm 12,1%; Nhật Bản 947,7 triệu USD, chiếm 11,9%; Trung Quốc 926,1 triệu USD, chiếm 11,7%; Thổ Nhĩ Kỳ 730,1 triệu USD, chiếm 9,2%; Đài Loan 517,1 triệu USD, chiếm 6,5%.

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới; Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn và GVMCP.

Nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực năng lượng (sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic), sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng được đầu tư mới và mở rộng vốn trong 05 tháng.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) 05 tháng đầu năm 2024 đạt 113,08 tỷ USD, tiếp tục tăng so với cùng kỳ (tăng 13,3%), chiếm 72,1%; xuất siêu 19,27 tỷ USD, là bệ đỡ giúp cả nước xuất siêu khoảng hơn 8,01 tỷ USD trong 05 tháng đầu năm.

 
Thu Hường
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top