Ninh Bình: Đảm bảo tốt hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn

11/10/2022 - 03:29 PM
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong 9 tháng năm 2022 (chưa bao gồm hoàn thuế GTGT) ước đạt 17.276,6 tỷ đồng, bằng 86,3% dự toán năm HĐND giao và tăng 16,9% so với 9 tháng 2021. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 12.195,8 tỷ đồng (chiếm 70,6% tổng thu), bằng 76,6% dự toán năm và tăng 25,8%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 5.080,8 tỷ đồng (chiếm 29,4% tổng thu), vượt 23,8% dự toán và tương đương cùng kỳ. Trong thu nội địa, một số khoản thu, khu vực thu chiếm tỷ trọng lớn đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 9.553,6 tỷ đồng (chiếm 55,3%), bằng 86,2% dự toán và tăng 28,0%; các khoản thu về nhà, đất ước đạt 1.177,8 tỷ đồng (chiếm 6,8%), bằng 42,6% dự toán và gấp 2,2 lần.

Chi cân đối ngân sách địa phương trong 9 tháng 2022 ước thực hiện trên 11.318,3 tỷ đồng, đạt 77,7% dự toán năm và tăng 15,2%. Trong đó: Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 6.248,0 tỷ đồng, vượt 11,2% dự toán và tăng 22,1%; chi thường xuyên ước thực hiện 5.064,4 tỷ đồng, đạt 59,6% dự toán và tăng 7,7%. Trong chi thường xuyên: Chi quốc phòng an ninh ước thực hiện 241,0 tỷ đồng, tăng 8,8%; chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 2.050,0 tỷ đồng, tăng 11,4%; chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình 452,0 tỷ đồng, tăng 1,3%; chi sự nghiệp kinh tế 450,0 tỷ đồng, giảm 4,1%; chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể 1.080,0 tỷ đồng, tăng 3,7%; chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 395,0 tỷ đồng, tăng 16,9%...

 
(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top