Ninh Bình: Thương mại và dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng tích cực

10/06/2024 - 08:45 AM
Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong tháng Năm tiếp tục diễn ra sôi động và đạt được tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là các ngành du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống. Ước tính số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn Tỉnh trong tháng Năm đạt 729,8 nghìn lượt khách, tăng 52,9% so với cùng tháng năm trước (Khách trong nước 626,8 nghìn lượt, tăng 40,5%; khách quốc tế 103,0 nghìn lượt, gấp 3,3 lần). Tổng số lượt khách đến các cơ sở lưu trú ước đạt 180,9 nghìn lượt khách, tăng 86,2%; số ngày khách lưu trú ước đạt 194,4 nghìn ngày khách, tăng 43,4%. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 714,6 tỷ đồng, tăng 48,0%.
 
Ninh Bình: Thương mại và dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng tích cực

Du khách tham quan tại Khu du lịch Tràng An trong Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt gần 5.666,7 nghìn lượt khách, tăng 36,1% so với 5 tháng năm 2023. Trong đó, khách trong nước 5.051,1 nghìn lượt khách, tăng 27,4%; khách quốc tế 615,6 nghìn lượt, gấp 3,1 lần. Tổng số lượt khách đến các cơ sở lưu trú ước đạt 1.032,7 nghìn lượt khách, tăng 82,9%; số ngày khách lưu trú ước đạt 1.130,2 nghìn ngày khách, tăng 58,0%. Doanh thu du lịch 5 tháng ước đạt trên 5.337,5 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú 382,2 tỷ đồng, tăng 42,7%; doanh thu ăn uống 2.625,6 tỷ đồng, tăng 48,3%.

Lượng du khách đến với Ninh Bình tăng cao tạo kích cầu tiêu dùng, góp phần giúp hoạt động bán lẻ hàng hóa dịch vụ khởi sắc. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng Năm ước đạt gần 6.295,0 tỷ đồng, tăng 19,0% so với tháng 5/2023. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hoá toàn Tỉnh đạt trên 33.031,2 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Có 11/12 nhóm hàng hóa có doanh thu bán lẻ tăng, trong đó một số nhóm đạt mức tăng cao như: Lương thực, thực phẩm ước đạt 12.553,6 tỷ đồng, tăng 33,8%; hàng may mặc 1.690,5tỷ đồng, tăng 37,2%; vật phẩm văn hóa giáo dục 179,8 tỷ đồng, tăng 39,8%; gỗ và vật liệu xây dựng 7.338,9 tỷ đồng, tăng 29,5%; xăng, dầu các loại 3.179,2 tỷ đồng, tăng 36,2%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 290,2 tỷ đồng, tăng 38,4%; hàng hóa khác 455,2 tỷ đồng, tăng 38,2%; doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 1.545,9 tỷ đồng, tăng 37,1%... Duy nhất nhóm ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) do nhu cầu tiêu dùng tiếp tục giảm nên doanh thu lũy kế 5 tháng đầu năm ước tính đạt gần  2.212,3 tỷ đồng, giảm 7,4%.

Tiếp đà tăng trưởng của các tháng trước, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống trong tháng 5 năm 2024 ước tính đạt gần 789,0 tỷ đồng, tăng 27,0% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 54,9%; doanh thu một số ngành dịch vụ khác ước đạt 519,5 tỷ đồng, tăng 14,0%. Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống thực hiện trên toàn Tỉnh ước đạt trên 3.864,7 tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt trên 42,9 tỷ đồng, gấp 5,6 lần; doanh thu một số ngành dịch vụ khác ước đạt trên 2.530,3 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Cùng với đó, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa tiếp tục sôi động. Vận tải hành khách ước thực hiện trong tháng Năm đạt trên 4,1 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 17,8% so với tháng 5/2023 và luân chuyển trên 190,2 triệu lượt khách.km, tăng 14,3%. Tính chung 5 tháng đầu năm, khối lượng hành khách vận chuyển thực hiện ước đạt gần 22,1 triệu lượt khách, tăng 23,4% và luân chuyển gần 1.029,5 triệu lượt khách.km, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vận tải đường bộ ước đạt 17,7 triệu lượt khách, tăng 26,8% và 1.012,6 triệu lượt khách.km, tăng 21,7%; vận tải đường thủy nội địa 4,4 triệu lượt khách, tăng 11,3% và 16,9 triệu lượt khách.km, tăng 9,3%.

Khối lượng hàng hóa vận chuyển toàn Tỉnh ước thực hiện gần 13,0 triệu tấn, tăng 17,4% và luân chuyển trên 1.724,4 triệu tấn.km, tăng 17,8% so với cùng tháng năm trước. Tính từ đầu năm đến tháng báo cáo, khối lượng hàng hoá vận chuyển toàn Tỉnh đạt gần 71,0 triệu tấn, tăng 25,0% và luân chuyển gần 9.429,6 triệu tấn.km, tăng 24,3% so với 5 tháng đầu năm 2023. Trong đó: Vận tải đường bộ ước đạt 25,9 triệu tấn, tăng 24,7% và 1.053,8 triệu tấn.km, tăng 20,1%; vận tải đường thủy nội địa 40,3 triệu tấn, tăng 24,3% và 5.801,9 triệu tấn.km, tăng 21,7%; vận tải biển 4,8 triệu tấn, tăng 33,4% và 2.573,9 triệu tấn.km, tăng 32,8%.

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện trong tháng Năm ước đạt trên 1.543,8 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng tháng năm trước. Trong 5 tháng đầu năm, doanh hoạt động vận tải ước đạt trên 8.378,5 tỷ đồng, tăng 22,9% so với 5 tháng đầu năm 2023. Trong đó, vận tải hành khách ước thực hiện 1.029,5 tỷ đồng, tăng 23,3%; vận tải hàng hóa 6.513,9 tỷ đồng, tăng 23,3%; hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải 778,4 tỷ đồng, tăng 19,6%; bưu chính chuyển phát 56,7 tỷ đồng, tăng 16,6%.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top