Ninh Thuận: Thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá

04/06/2019 - 09:14 AM
Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tỉnh Ninh Thuận ước đạt 7.267,2 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Tổng mức hàng hóa bán lẻ đạt 5.621 tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 13,3%.
 
Doanh thu lưu trú, ăn uống và dịch vụ lữ hành tháng 4/2019 ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 16,4% so tháng cùng kỳ, góp phần nâng tổng số 4 tháng đầu năm 2019 đạt 1.005,6 tỷ đồng, tăng 14,1% so cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế ngoài Nhà nước đạt 949,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 94,4% và tăng 13,9% so cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,6% và tăng 17,3%.
 
Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2019, doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 2.083 tỷ đồng, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước; hàng hóa vận chuyển 19,3 triệu tấn, tăng 5,2% hàng hoá luân chuyển; 919,3 triệu tấn.km, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 1.264 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước; hành khách vận chuyển 16,7 triệu người, tăng 19,0%, hành khách luân chuyển 995,4 triệu người.km, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 173,5 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng bốc xếp qua cảng đạt 3.864 nghìn tấn, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.
 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top