Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới

23/12/2022 - 11:44 AM
Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2022
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tổ chức Đoàn các cấp đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong công tác giáo dục, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, đặc biệt việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về nội dung, phương thức, qua đó nhận thức, bản lĩnh chính trị của đoàn viên, thanh niên được nâng lên. Nhiều hoạt động, sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử được xây dựng với nội dung, phương thức hiện đại, phù hợp với nhu cầu của thanh thiếu nhi, đem lại hiệu quả tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, qua đó góp phần hình thành thói quen "Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật" trong thanh thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh; các chủ trương, chính sách, pháp luật về thanh niên, qua đó phát huy vai trò của Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong nêu cao trách nhiệm, ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc. Việc ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng không gian mạng trong công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện đồng bộ, quyết liệt trên nhiều nền tảng số và bước đầu đem lại hiệu quả tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. 
 
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên phát triển toàn diện.
 
Phong trào "Thanh niên tình nguyện" là phong trào chủ lực của Đoàn các cấp với hàng loạt các hoạt động như: Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đảm bảo an sinh xã hội chương trình tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…
 
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới
Phong trào hiến máu tình nguyện được lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên thanh viên Việt Nam

Bên cạnh đó, phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực là học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; đời sống, sinh hoạt... với hình thức phong phú; thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên quan tâm, tham gia, đã khơi dậy và thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của đất nước.
 
Phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" cũng được phát động với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ;  tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư với vai trò trung tâm của Đoàn Thanh niên Công an và Thanh niên Quân đội. Nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, phong trào này đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thanh niên.
 
Cùng các phong trào trên, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được các cấp triển khai với những nội dung thiết thực, đã góp phần phát triển thanh niên và khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên.
 
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt kết quả toàn diện. Tổ chức Đoàn chú trọng phân công cán bộ có năng lực và tâm huyết phụ trách công tác thiếu nhi; thường xuyên quan tâm, định hướng chương trình công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng về tổ chức, phong trào và hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Đặc biệt, toàn Đoàn đã chủ động, tích cực chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn cho trẻ em trong tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, bền vững, đặc biệt là trẻ em các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số và các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.
 
Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có những bước phát triển mới về chiều sâu, chất lượng được nâng lên, phương thức triển khai sáng tạo, linh hoạt, thích ứng, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam.
 
Trong công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động. Các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng cơ sở đoàn, chất lượng đoàn viên được chú trọng thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đoàn. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, tỉ lệ tập hợp thanh niên được nâng lên. Chất lượng đoàn viên, đoàn viên kết nạp mới ngày càng được cải thiện.  
 
Việc nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, nhất là ở địa bàn dân cư đã được các cấp bộ đoàn đặc biệt quan tâm, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 - 2022. Nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn được đổi mới theo hướng gắn với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, coi trọng tính làm chủ của đoàn viên trong hoạt động. Các đơn vị tập trung xây dựng "Chi đoàn mạnh", Đoàn cơ sở "3 chủ động", nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư; tổ chức các giải pháp tạo nguồn và nâng cao chất lượng bí thư chi đoàn. Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn kiên trì phối hợp, vận động thành lập, phát triển tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tổ chức Đoàn ở nước ngoài; thành lập tổ chức đoàn ở các khu chung cư, khu nhà trọ.
 
Công tác kiểm tra, giám sát, Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; phối hợp, chỉ đạo của Đoàn.
 
Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017-2022
 
Theo báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, tính đến 6 tháng đầu năm 2022, có 7/11 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ (chỉ tiêu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 4/11 chỉ tiêu chưa đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ (chỉ tiêu 1, 3, 10, 11).
 
Chỉ tiêu 1: 100%/100% cán bộ (đạt chỉ tiêu); 97%/100% đoàn viên (đạt 97% chỉ tiêu) được học tập, quán triệt và 83%/80% thanh niên (vượt chỉ tiêu) được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
 
Chỉ tiêu 2: Xây dựng được 18.836/10.363 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn (vượt chỉ tiêu).
 
Chỉ tiêu 3: Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 4,85 triệu/5 triệu ý tưởng, sáng kiến (đạt 96,9% chỉ tiêu).
 
Chỉ tiêu 4: Trồng mới 46,5 triệu/ 30 tiệu cây xanh (vượt chỉ tiêu).
 
Chỉ tiêu 5: Hỗ trợ vay vốn 16,9 nghìn tỉ/10 nghìn tỉ đồng cho thanh niên làm kinh tế (vượt chỉ tiêu).
 
Chỉ tiêu 6: Hỗ trợ 5.984/1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên (vượt chỉ tiêu).
 
Chỉ tiêu 7: Tư vấn hướng nghiệp cho 12,9 triệu/10 triệu lượt thanh thiếu niên (vượt chỉ tiêu); giới thiệu việc làm cho gần 3,2 triệu/1,5 triệu thanh niên (vượt chỉ tiêu).
 
Chỉ tiêu 8: Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hiện nay, toàn Đoàn xây dựng mới 12.458/10.599 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi (vượt chỉ tiêu).
 
Chỉ tiêu 9: Hỗ trợ, giúp đỡ 3,8 triệu/1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (vượt chỉ tiêu).
 
Chỉ tiêu 10: Kết nạp 4,5 triệu/5 triệu đoàn viên (đạt 91,5% chỉ tiêu), tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 66%/60% (vượt chỉ tiêu).
 
Chỉ tiêu 11: Giới thiệu 1,022 triệu/1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng (vượt chỉ tiêu), trong đó phấn đấu ít nhất 534.000/ 700.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú (đạt 76,3% chỉ tiêu).
 
Đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, đề án nhiệm kỳ cho thấy, các đề án, kết luận nhiệm kỳ và danh mục hoạt động cụ thể hóa trong từng năm được Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành sớm. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ban hành các kế hoạch, danh mục công việc, hoạt động để triển khai cụ thể hóa các kết luận, đề án nhiệm kỳ, đồng thời đưa các nội dung giải pháp của đề án, kết luận vào chương trình công tác năm. Việc triển khai các đề án, kết luận có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm, chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ, khắc phục các hạn chế cố hữu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (có các báo cáo chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện các kết luận, đề án kèm theo).
 
12 chỉ tiêu trọng tâm được đặt ra cho nhiệm kỳ 2022-2027
 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Nghị quyết Đauh hội đã được biểu quyết thông qua với khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.
 
Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là: “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng."
 
Đại hội xác định 12 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: Tuyên truyền giáo dục, tình nguyện, sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, nghề nghiệp việc làm, hội nhập quốc tế, xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể: (1) 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. (2) 50 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. (3) 250.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. (4) 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. (5) 100 triệu cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới. (6) 300 thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. (7) 15.000 tỉ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế. 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ. (8) 12 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 3 triệu thanh niên được giới thiệu việc làm. (9) 7 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. (10) 3 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ. (11) 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 68%. (12) 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Các cấp bộ đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.
 
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong thời đại mới 1
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027
thành công tốt đẹp, giao sứ mệnh quan trọng cho Đoàn Thanh niên Việt Nam

Một số đề án trọng điểm sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ 2022-2027 là: (1) Đề án "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030". (2) Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030". (3) Đề án "Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022-2030". (4) Đề án "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030". (5) Đề án "Thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng". (6) Đề án "Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030". (7) Đề án "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 - 2030". (8) Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027". (9) Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027". (10) Đề án "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới".
 
Bên cạnh đó, Nghị quyết nhấn mạnh 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ về: Công tác cán bộ đoàn, về thanh niên khởi nghiệp, về nâng cao năng lực số và phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số. Đồng thời, thống nhất các giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục; Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên; Công tác phụ trách Đội TNTP và bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; Công tác quốc tế thanh niên; Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị; Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn.
 
Một điểm nhấn quan trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là Chính phủ đã ký chương trình phối hợp công tác với Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII Chính phủ. Theo đó, Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII gồm 11 điều, kèm theo phụ lục danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.
 
Trong 5 năm tới, Chính phủ phối hợp với T.Ư Đoàn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để T.Ư Đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, khuyến khích tinh thần hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên; chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tính sáng tạo, tính tiên phong của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.
 
Chương trình phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế...
 
Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, trong thời gian xây dựng Văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã làm song song việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tinh thần hành động sẽ được đề cao xuyên suốt nhiệm kỳ, mở đầu bằng “Ngày thanh niên cùng hành động được triển khai trên toàn quốc” với các hoạt động: Chạy bộ gây quỹ các hoạt động tình nguyện; ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, phối hợp hỗ trợ người dân được cấp mã định danh, đăng ký căn cước công dân và hộ chiếu; trồng cây xanh; xây mới, sửa chữa khu vui chơi thiếu nhi hoặc nhà vệ sinh cho thiếu nhi trong trường học; triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, để gửi đi thông điệp "hành động" tới đoàn viên thanh niên cả nước, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới./.
 
B.N

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top