Phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN

22/11/2022 - 11:21 AM
Sau phiên họp nội bộ diễn ra ngày hôm qua 21/11/2022, trong 2 ngày 22-23/11, Cơ quan Thống kê Campuchia tiếp tục phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS12) bằng hình thức trực tuyến. Tham dự phiên họp có thành viên của Ủy ban ACSS, thành viên của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối ACSS (SCPC), thành viên của 7 Nhóm công tác ACSS; đại diện Bộ phận Thống kê ASEAN (ASEANstats), Vụ Giám sát hội nhập ASEAN (AIMD) thuộc Ban thư ký ASEAN; các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển: OECD PARIS 21, UNESCAP, UNSIAP, ILO, FAO, ADB, IMF, UNFPA, UN Women, SBJ Nhật Bản, NBS Trung Quốc, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại In-đô-nê-xi-a và Bru-nây, Eurostat, Artemis và ARISE Plus.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục là thành viên của các nhóm công tác ASEAN gồm: Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối ACSS (SCPC), Nhóm công tác về Chia sẻ, Phân tích, Phổ biến và Truyền thông thống kê (WGDSA); Thống kê Thương mại quốc tế về hàng hóa (WGIMTS; Thống kê Đầu tư quốc tế (WGIIS); Thống kê Thương mại quốc tế về dịch vụ (WGSITS); Hệ thống Tài khoản Quốc gia (WGSNA); Các chỉ tiêu phát triển bền vững (WGSDGI) tham dự Phiên họp toàn thể tại điểm cầu trực tuyến Tổng cục Thống kê Việt Nam ở Hà Nội.

Phiên họp toàn thể sẽ diễn ra với 15 chương trình làm việc cụ thể của 5 phiên họp chính gồm: (1) Tăng cường thể chế, nâng cao ACSS và tính bền vững của tổ chức; (2) Tăng cường đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng nhiều của ASEAN; (3) Tăng cường phổ biến, truyền thông, sự hiện diện và sử dụng số liệu thống kê ASEAN; (4) Thu hẹp khoảng cách hướng tới phát triển bền vững của thống kê ASEAN; (5) Thông cáo báo chí chung, thời gian, địa điểm Kỳ họp tiếp theo ACSS13 và Tổng kết.

 
Phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS12)
Ông Kitti Setha Panditta CHHAY THAN, Bộ trưởng cao cấp, Bộ Kế hoạch Đầu tư,
Chính phủ hoàng gia Cam-pu-chia phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể ACSS12

Phát biểu khai mạc Phiên họp, ông Kitti Setha Panditta CHHAY THAN, Bộ trưởng cao cấp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Chính phủ hoàng gia Cam-pu-chia khẳng định, với vai trò chủ tịch ASEAN 2022, Campuchia cam kết dẫn dắt ASEAN với chủ đề “ASEAN cùng nhau giải quyết thách thức trong khu vực”. Trong thời gian qua, mặc dù chịu tác động từ đại dịch Covid-19, song Campuchia vẫn liên tục sản xuất số liệu thống kê đáng tin cậy, thông qua việc thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2022, thực hiện thành công điều tra chọn mẫu quốc gia, thực hiện chương trình điều tra 2022 áp dụng công nghệ CAPI, thay đổi năm gốc của chỉ tiêu tài khoản quốc gia, thông qua công nghệ số hiện đại hóa nền tảng thống kê quốc gia. Trong thời gian tới, Cam-pu-chia vẫn đương đầu với những thách thức, đòi hỏi sự phối hợp, hợp tác hiệu quả hơn trong hệ thống thống kê quốc gia, với các đối tác phát triển. Cam-pu-chia tin tưởng các quốc gia thành viên sẽ tiếp tục cùng nhau tăng cường hợp tác thống kê trong khu vực, đáp ứng yêu cầu mới; tăng cường chia sẻ thông tin để cùng nhau phát triển công tác thống kê cấp quốc gia và khu vực. Từ đó, đáp ứng được các mục tiêu chiến lược ASEAN và nâng cao tính tự cường trong sản xuất thông tin thống kê.

Trong ngày làm việc đầu tiên 22/11, các đại biểu tập trung làm việc các chương trình của Phiên 1 và Phiên 2.

Tại phiên làm việc 1, Tăng cường thể chế, nâng cao ACSS và tính bền vững của tổ chức, các đại biểu được nghe đại điện Ban Thư ký ASEAN trình bày các kết quả của Hội nghị thượng đỉnh và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN liên quan đến chương trình công tác ACSS; đại diện Cơ quan Thống kê Cam-pu-chia, Chủ tịch ACSS12 điểm lại chủ đề và các kết quả chính của Chương trình công tác ACSS 2022; đại diện Bộ phận Thống kê ASEAN trình bày dự thảo Chương trình công tác năm 2023 và dự thảo Chương trình công tác năm 2024, tập trung vào 4 nội dung chính: Tăng cường thể chế, tăng cường ACSS và phát triển bền vững; Tăng cường đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu ASEAN ngày càng tăng; Tăng cường phổ biến truyền thông và sử dụng số liệu; Thu hẹp khoảng cách hướng tới phát triển bền vững ASEAN.
 
Phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS12) 1
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương và thành viên các nhóm công tác ACSS của TCTK Việt Nam
tham dự trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội

Trong phiên họp 2, Tăng cường đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng nhiều của ASEAN, đại diện Bộ phận Thống kê ASEAN và các cơ quan thống kê quốc gia thành viên Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, CHDCND Lào, Ma-lai-xi-a và Phi-li-pin trình bày về tiến độ hoạt động và hài hòa hóa dữ liệu trong năm 2022, hiện trạng và tiến độ thực hiện Dự án thí điểm Dữ liệu lớn năm 2022. Tiếp theo là bài trình bày của các nước thành viên Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, CHDCND Lào và Ma-lai-xi-a về: Chiến lược của các Cơ quan thống kê quốc gia (NSO) đối phó với những thách thức trong thời kỳ hậu đại dịch; Vai trò của NSO trong quản trị dữ liệu và giám hộ dữ liệu quốc gia.

Ngày 23/11, Phiên họp toàn thể sẽ tiếp tục diễn ra, bắt đầu bằng bài trình bày của đại diện Mi-an-ma, Phi-li-pin, Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam. Thay mặt cho đoàn đại biểu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đại diện Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê sẽ trình bày về vai trò của cơ quan thống kê quốc gia trong việc quản trị dữ liệu và giám hộ dữ liệu.

Tại Phiên 3, Tăng cường phổ biến, truyền thông, sự hiện diện và sử dụng số liệu thống kê ASEAN, các đại biểu cùng nghe cập nhật nhanh về kết quả đánh giá của Bộ Phận Thống kê ASEAN và các quốc gia thành viên về Khung thực hiện Dữ liệu mở ACSS; Báo cáo tổng quan khu vực ASEAN nhằm đánh giá tình hình của các quốc gia thành viên ASEAN liên quan tới thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trong bối cảnh khủng hoảng y tế toàn cầu năm 2022; Bảng điều khiển thống kê ASEAN được xây dựng nhằm tăng cường phổ biến số liệu thống kê tại trang web ASEANstats, hiển thị các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường nhân khẩu học và kết nối theo định dạng trực quan đơn giản.
 
Phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS12) 2
Toàn cảnh Phiên họp tại các điểm cầu trực tuyến

Trong phiên 4, Thu hẹp khoảng cách hướng tới phát triển bền vững của thống kê ASEAN, các đại biểu được nghe Bộ phận Thống kê ASEAN cập nhật tình hình và tiến độ thực hiện các hoạt động của Khung ASEAN giúp ASEAN (AHAF), nhằm hỗ trợ tính bền vững của hợp tác thống kê khu vực ASEAN; các tổ chức quốc tế chia sẻ các sáng kiến liên quan đến phát triển thống kê trong ASEAN; Phái đoàn Liên minh châu Âu tại In-đô-nê-xi-a và Bru-nây trình bày tổng quan về hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) đối với xây dựng năng lực thống kê ASEAN; Điều phối viên thống kê ARISE Plus cập nhật các hoạt động năm 2022 và năm 2023 của Dự án EU-ASEAN Arise Plus.

Phiên 5, Thông cáo báo chí chung, thời gian và địa điểm Kỳ họp tiếp theo và tổng kết, Cơ quan Thống kê Cam-pu-chia sẽ rà soát dự thảo cuối cùng của Thông cáo báo chính chung để thảo luận và thông qua; Cơ quan Thống kê In-đô-nê-xi-a xin ý kiến các đại biểu về thời gian, địa điểm, vấn đề chi tiết của Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban ACSS (ACSS13) và các cuộc họp có liên quan đến ACSS13; Bộ phận Thống kê ASEAN điểm lại các sự kiện chính của Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban ACSS./.
 
B.N
 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top