Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu giám sát Điều tra thực trạng kinh tế, xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại tỉnh Thái Nguyên

08/07/2024 - 03:48 PM


Tiếp tục chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát Điều tra thực trạng kinh tế, xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 ( Điều tra DTTS2024), từ ngày 6 - 7/7/2024, Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu cùng Đoàn giám sát Trung ương đã thực hiện kiểm tra giám sát công tác thu thập thông tin tại tỉnh Thái Nguyên.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu giám sát thu thập thông tin Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại tỉnh Thái Nguyên

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên

Tại đây, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu và Đoàn giám sát Trung ương lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Thành phố Thái Nguyên đã đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều tra DTTS 2024 tại Thành phố Thái Nguyên và dự phỏng vấn một số hộ gia đình thuộc xã Sơn Cẩm, Thành Phố Thái Nguyên.

Thành phố Thái Nguyên có 21 xã phường thực hiện điểu tra DTTS 2024, trong đó đối với phiếu xã có 21 xã phương thực hiện điều tra với 5 điều tra viên phụ trách. Đối với phiếu hộ có 56 địa bàn điều tra trong đó 11 địa bàn điều tra toàn bộ, 9 địa bàn điều tra mẫu 30 hộ và 36 địa bàn điều tra mẫu 40 hộ. Tổng số hộ điều tra là 2091 hộ. Để thực hiện điều tra, Thành phố huy động gấn 70 người tham gia cuộc điều tra gồm các giám sát viên (GSV) các cấp, tổ trưởng điều tra, điều tra viên (ĐTV) phiếu xã, phiếu hộ.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị Chi cục Thống kê Thành phố Thái Nguyên tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của tầng các lớp Nhân dân trong việc phối hợp thực hiện điều tra. Các GSV các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện hướng dẫn khắc phục những khó khăn hạn chế. Ngoài ra, các ĐTV cũng cần nỗ lực nâng cao nghiệp vụ bám sát địa bàn để thực hiện điều tra đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu giám sát thu thập thông tin Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại tỉnh Thái Nguyên 1 

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên Trần Quang phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Trần Quang đã báo cáo sơ bộ về công tác tổ chức triển khai thực hiện phương án Điều tra DTTS 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo báo cáo, thực hiện Phương án điều tra DTTS 2024, tỉnh Thái Nguyên đã và đang thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Cụ thể, ngay sau khi có Quyết định ban hành phương án điều tra  DTTS 2024 và các văn bản chỉ đạo của TCTK, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện cuộc Điều tra DTTS 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc Điều tra DTTS 2024 tại tỉnh Thái Nguyên được tiến hành 9/9 huyện, thành phố, tại 129/177 xã phường/thị trấn với 421 địa bàn điều tra (trong đó có 76 địa bàn điều tra toàn bộ;146 địa bàn điều tra chọn mẫu, mỗi địa bàn điều tra 30 hộ và 199 địa bàn điều tra chọn mẫu, mỗi địa bàn chọn 40 hộ). Kết quả lập bảng kê đạt 58.389 hộ, khối lượng điều tra mẫu của hộ là 17.800 hộ. Trong giai đoạn lập bảng kê,  Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã huy động 138 ĐTV và 48 GSV cấp tỉnh, huyện, tổ công tác thực hiện, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã sử dụng trên 300 người để thực hiện công tác thu thập thông tin tại địa bàn và thực hiện nhiệm vụ Tổ trưởng điều tra; toàn bộ công chức trong ngành và thành viên trong Tổ công tác thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cấp tỉnh, cấp huyện.

Để đảm bảo công tác điều tra, thu thập theo đúng Phương án, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ cho Tổ công tác, GSV, ĐTV về cập nhật sơ đồ nền và lập bảng kê hộ; 6 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thu thập thông tin cho tổ công tác; GSV và ĐTV. Qua tập huấn, các ĐTV đều nắm vững nghiệp vụ điều tra, bảng hỏi trong phiếu điều tra và quy trình sử dụng phần mềm CAPI trên thiết bị điện tử.

Xác định rõ tầm quan trọng của cuộc Điều tra  DTTS 2024, công tác kiểm tra, giám sát ngày từ những ngày đầu đã được các đoàn giám sát trực tiếp đến 9/9 huyện thành phố để kiểm tra, giám sát công tác tổ chức triển khai, tuyên truyền của cấp huyện, cấp xã và đi thực địa bàn dự phỏng vấn các ĐTV, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và uốn nắn góp ý đối với ĐTV và GSV để hạn chế sai sót và thực hiện đúng quy trình điều tra.

Để Nhân dân biết cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời cho ĐTV, công tác tuyên truyền được Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng. 100% các xã/phường/thị trấn có địa bàn điều tra đã treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền theo mẫu in sẵn của TCTK, các xóm/tổ dân phố thực hiện tuyên truyền mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra bằng hình thức họp phổ biến, phát loa truyền thanh… Cổng thông tin điện tử của tỉnh, báo và Đài phát thanh truyền hình Tỉnh và một số đài phát thanh truyền hình của huyện đã tuyên truyền và đưa tin về cuộc điều tra trên địa bàn Tỉnh ngay từ những ngày đầu ra quân.

Từ ngày 01/7/2024, tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt triển khai điều tra. Đến hết ngày 6/7 năm 2024, Thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành điều tra 183/2091 hộ, đạt 8,75% kế hoạch.

 Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu giám sát thu thập thông tin Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại tỉnh Thái Nguyên 2

Đoàn giám sát Trung ương và Điều tra viên thu thập thông tin tại hộ

Theo Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên: Trong quá trình tiến hành cuộc điều tra, công tác rà soát bảng kê hộ còn gặp khó khăn do đối với các địa bàn thuộc thành phố, hộ dân tộc thiêu số biến động nhiều, đặc biệt là đối với các địa bàn có nhiều nhà trọ công nhân, sinh viên… nên có sự thay đổi phát sinh so với số lượng hộ tổng điều tra năm 2019 và phải lập bảng kê theo ranh giới địa bàn của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong khi một số xóm tổ dân phố đã thay đổi, sát nhập… Mặc dù còn có những khó khăn trong triển khai thực hiện song Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của UBND các cấp; sự phối hợp của các ngành có liên quan, các ĐTV, GSV và tổ công tác đều có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng quy trình và tiến độ công việc. Do đó, Thái Nguyên đảm bảo thực thực hiện tốt cuộc điều tra theo đúng tiến độ.

 Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu giám sát thu thập thông tin Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại tỉnh Thái Nguyên 3

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu, đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai thực hiện và nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, người lao động Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, các ĐTV, GSV, tổ trưởng thực hiện cuộc Điều tra  DTTS 2024. Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị, để cuộc Điều tra đạt kết quả, ngay sau khi công tác kiểm tra giám sát của Trung ương, Cục Thống kê, Chi cục thống kê, Cục Thống kê cần tổng hợp và ban hành công văn thông báo lưu ý nghiệp vụ gửi cho các GSV, ĐTV để họ nắm bắt và kịp thời thực hiện. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các phòng dân tộc cấp huyện thực hiện công tác giám sát và triển khai cuộc điều tra trên địa bàn Tỉnh./.

Một số hình ảnh Điều tra DTTS 2024
 

Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu giám sát thu thập thông tin Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại tỉnh Thái Nguyên 4

Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu giám sát thu thập thông tin Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại tỉnh Thái Nguyên 5

Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu giám sát thu thập thông tin Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại tỉnh Thái Nguyên 6

PV (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên)Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top