Phú Thọ: Sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung lịch thời vụ

30/10/2023 - 11:19 AM
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, đến nay, toàn Tỉnh cơ bản thu hoạch xong các loại cây trồng vụ mùa năm 2023. Diện tích lúa thu hoạch ước đến 15/10/2023 đạt 22,5 nghìn ha, bằng 98,7% tổng diện tích gieo cấy; diện tích ngô vụ mùa thu hoạch đạt 4,6 nghìn ha, bằng 99,2% diện tích gieo trồng; diện tích khoai lang thu hoạch đạt 154,5 ha; diện tích lạc thu hoạch đạt 549,5 ha; diện tích đậu tương thu hoạch đạt 41,3 ha; diện tích đậu các loại thu hoạch đạt 205 ha; diện tích rau xanh các loại thu hoạch đạt 4 nghìn ha…
 
Cùng với việc thu hoạch vụ mùa 2023, các địa phương trong Tỉnh đang tích cực chỉ đạo bà con nông đân triển khai nhanh việc gieo trồng và chăm sóc các loại cây rau, màu vụ đông 2023-2024 đảm bảo khung lịch thời vụ. Ước tính đến giữa tháng 10/2023, diện tích ngô vụ đông toàn tỉnh gieo trồng đạt 4,3 nghìn ha; diện tích khoai lang gieo trồng đạt 112,5 ha; diện tích rau xanh các loại gieo trồng đạt 2,4 nghìn ha; diện tích đậu tương gieo trồng đạt 6,4 ha; diện tích lạc gieo trồng đạt 7,4 ha,...
 
Trong chăn nuôi, cơ bản quy mô tổng đàn vẫn được đảm bảo. Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 55,1 nghìn con, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò ước đạt 95,3 nghìn con, giảm 2,3%; tổng đàn lợn ước đạt 749,9 nghìn con, giảm 1%; tổng đàn gia cầm ước đạt 15,7 triệu con (trong đó tổng đàn gà 13,8 triệu con, giảm 2,17%).
 
Hình 1: Tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ
 
Phú Thọ: Sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung lịch thời vụ

Sản xuất lâm nghiệp tập trung vào chăm sóc diện tích rừng trồng mới và khai thác rừng. Sau 10 tháng, tổng diện tích rừng trồng mới tập trung toàn Tỉnh ước đạt 9,4 nghìn ha, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác đến hết tháng 10/2023 ước đạt 649,8 nghìn m3, tăng 4,5% so với cùng kỳ (riêng sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 60,3 nghìn m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 79,4 nghìn ste.
 
Tổng diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 11 nghìn ha, giảm 68,3 ha so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác trong tháng 10/2023 ước đạt 4,1 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ; tính từ đầu năm, tổng sản lượng thu hoạch ước đạt 36,3 nghìn tấn, tăng 3,4%./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top