Quảng Trị: Sản lượng thủy sản 4 tháng đầu năm 2019 tăng 28,39% so với cùng kỳ năm trước

04/06/2019 - 03:31 PM
Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, diện tích nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Quảng Trị ước tính đạt 2.359,4  ha, tăng 0,82% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Nuôi 1.870 ha, tăng 0,54%; nuôi tôm 481,7 ha, tăng 0,99%.
 
Thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, nên số lượng tàu thuyền cơ giới công suất lớn của Quảng Trị tăng nhanh. Trong tháng Tư, bước vào vụ cá Nam, các nhóm tàu  và các loại nghề đều hoạt động  tích cực và khá hiệu quả, nhất là tàu đánh bắt xa bờ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 10.058,6 tấn, tăng 28,39% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 1.802,6 tấn, tăng 4,45%, trong đó: Cá 1.070,6 tấn, tăng 6,87%; tôm 732 tấn, tăng 1,10%; Sản lượng khai thác ước tính đạt 8.256 tấn, tăng 35,15%, trong đó: Cá 6.320 tấn, tăng 29,67%; tôm 219 tấn, tăng 18,51%; thủy sản khác 1.717 tấn, tăng 63,52%.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top