Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong trả lời chất vấn

09/11/2023 - 10:30 PM
Thực hiện chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong các ngày 06-08/11/2023, Quốc hội đã tiến hành Phiên Chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn các nội dung của 4 nhóm lĩnh vực, cụ thể là: (1) Nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp, gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng; (2) Nhóm lĩnh vực kinh tế ngành, gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường; (3) Nhóm lĩnh vực nội chính, tư pháp, gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát; kiểm toán; (4) Nhóm lĩnh vực văn hóa, xã hội, gồm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng Chính phủ, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết và trách nhiệm cao, đã có 457 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn; 152 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề; các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục.

Quốc hội cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, Quốc hội sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp.
 
Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong trả lời chất vấn
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm
của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn.
Ảnh: Quochoi.vn

Điểm lại những nội dung chính của từng nhóm vấn đề, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh định hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, không để phát sinh thủ tục, quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới không phù hợp, thiếu tính khả thi.

Trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, Chủ tịch cho rằng cần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội. Tập trung mọi nỗ lực để sớm hoàn thành, phê duyệt, quyết định các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch. Đồng thời, triển khai kịp thời các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư công, vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Bên cạnh đó, hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản công; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công, sớm giải quyết dứt điểm các tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, tiếp tục quan tâm phát triển thị trường vốn.

Đối với lĩnh vực kinh tế ngành, khẩn trương phê duyệt, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện VIII, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm cung cấp đủ điện, xăng, dầu cho sản xuất và tiêu dùng. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ triển khai các loại hình khu công nghiệp mới nhằm hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất công nghiệp, năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường không gian mạng.

Rà soát, sửa đổi Bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021- 2030. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện chính sách về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Triển khai thực hiện các biện pháp xử lý rác thải, chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế, giảm thiểu chôn lấp rác thải. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm việc khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường khả năng cảnh báo về thiên tai.

Đối với lĩnh vực nội chính, tư pháp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sớm hoàn thành có chất lượng hệ thống vị trí việc làm trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Khẩn trương hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó, nghiên cứu đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tăng cường công tác kiểm toán, thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong trả lời chất vấn 1
Toàn cảnh Quốc hội tại buổi bế mạc Phiên Chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, Quốc hội đề nghị cần quan tâm bố trí nguồn lực cho giáo dục, đào tạo và văn hóa. Xây dựng, trình Quốc hội ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam tại kỳ họp gần nhất. Chú trọng phát triển, nâng cao vị thế thể thao thành tích cao của Việt Nam trong khu vực ASEAN và châu Á. Thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành du lịch; nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Tiếp tục chuyển dịch phát triển hạ tầng viễn thông truyền thống sang hạ tầng số. Tăng cường công tác quản lý báo chí, xử lý vi phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin. Đẩy nhanh việc triển khai quy hoạch báo chí; chú trọng các giải pháp hỗ trợ báo chí phát triển khi thực hiện giai đoạn 2 của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường liên kết, kết nối cung cầu phát triển thị trường khoa học công nghệ. Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện các chính sách xã hội, gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững, giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, xử lý kịp thời và có hiệu quả các rủi ro, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại. Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân./.
P.V
 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top