Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hoà Bình: Kênh vốn hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng địa phương

18/04/2023 - 10:38 AM

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hoà Bình là tổ chức tài chính Nhà nước của tỉnh được thành lập để đảm nhận nhiệm vụ huy động nguồn vốn trung dài hạn và đầu tư trực tiếp cho các dự án hoặc cho vay đầu tư vào các dự án thuộc những lĩnh vực ưu tiên, quan trọng có tính chất “kiến tạo”, phát triển bền vững như xây dựng kết cấu hạ tầng hay bảo vệ môi trường. Sau 05 năm đi vào hoạt động, Quỹ không chỉ phát triển ổn định, tăng trưởng cả về quy mô, chất lượng mà còn phát huy vai trò nguồn “vốn mồi” thu hút nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ông Phạm Văn Giầu - Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình
 

Bám sát các nhiệm vụ chính trị

 Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, Hoà Bình đang tập trung vào quy hoạch và xây dựng các khu dân cư dân cư, khu đô thị tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Việc làm này không chỉ giúp các huyện và thành phố Hoà Bình đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, làm thay đổi diện mạo khu vực đô thị theo hướng văn minh, hiện đại mà còn giải quyết nhu cầu nhà ở của nhân dân và tạo nguồn quỹ đất phục vụ tái định cư dự án trọng điểm trên địa bàn, cũng như tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước khi thực hiện đấu giá.

Bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm này, những năm qua, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hoà Bình đã căn cứ vào quy mô nguồn vốn được giao, tích cực chủ động tìm kiếm và nghiên cứu các dự án có tính khả thi cao và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rõ rệt, đồng thời hợp tác với các chủ đầu tư (theo các hình thức phù hợp) đồng hành với họ đẩy nhanh việc triển khai thực hiện dự án.

Một điểm thuận lợi trong hoạt động của Quỹ đó là hiện nay Quỹ đang nhận ủy thác từ 02 quỹ tài chính khác gồm: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hòa Bình và Quỹ phát triển đất tỉnh Hòa Bình. Do đó, Quỹ không chỉ hỗ trợ được các địa phương nguồn vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mà còn hỗ trợ các chủ đầu tư được tiếp cận nguồn tín dụng dài hạn và ưu đãi để triển khai, thi công xây dựng. Tính đến cuối năm 2022, Quỹ đã ứng vốn cho 09 đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng số vốn ứng đã giải ngân là 105,6 tỷ đồng, số vốn ứng đã thu hồi là 95,9 tỷ đồng. Dư nợ vốn ứng đến thời điểm hiện tại là 15,3 tỷ đồng.

Nhiều dự án xây dựng hạ tầng được tiếp cận nguồn vốn 
của Quỹ giúp chủ đầu tư triển khai đảm bảo tiến độ

 

Với tôn chỉ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Quỹ Đầu tư và Phát triển Hoà Bình đã thực hiện phương châm: Tất cả phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Sau 05 năm kể từ ngày đi vào hoạt động, thông qua các nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ, các dự án hạ tầng (khu đô thị, dân cư, nhà ở xã hội) quan trọng trên địa bàn các huyện, thành phố đã đẩy nhanh được việc thực hiện giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng hạ tầng, góp phần hoàn thành dự án đúng tiến độ. Sau khi hoàn thiện, các dự án đã tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất, thu về cho ngân sách nhà nước khoảng 1.000 tỷ. Nổi bật, các dự án như: Dự án “Khu nhà ở tại xóm Cời và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn” với số vốn vay 9 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước sau đấu giá là 300 tỷ đồng; Dự án “Khu nhà ở Đồng Băng, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ” với số vốn vay 20 tỷ đồng, sau đầu giá thu ngân sách nhà nước 115 tỷ đồng; Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mở rộng thị trấn Bo, xã Hạ bì, huyện Kim Bôi” với số vốn vay là 31,4 tỷ đồng, sau đấu giá thu ngân sách nhà nước 70 tỷ đồng; Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại và dịch vụ bờ trái Sông Đà, thành phố Hoà Bình" với số vốn vay là 20 tỷ đồng sau đấu gia thu ngân sách nhà nước 54 tỷ đồng; Dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn (nay thuộc TP Hòa Bình)” với số vốn vay 9,8 tỷ đồng, sau đấu giá thu ngân sách nhà nước 18 tỷ đồng…

Không ngừng hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình, chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Để có thể triển khai các nhiệm vụ, Quỹ đã tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng các quy chế hoạt động và quy trình thực hiện các nghiệp vụ như: Cho vay, thẩm định dự án, xử lý rủi ro, đầu tư trực tiếp, ủy thác và nhận ủy thác… Đồng thời, Quỹ kiện toàn tổ chức bộ máy từ Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát, Ban điều hành tới các phòng nghiệp vụ.

Xác định điểm mấu chốt để Quỹ đảm đương được các nhiệm vụ và ngày càng phát triển đó chính là chất lượng nguồn nhân lực. Chính vì vậy, ngay từ khâu tuyển dụng, Quỹ đề ra các tiêu chuẩn, tiêu chí phù hợp với từng vị trí việc làm (về trình độ, kinh nghiệm công tác), từ đó, Quỹ lựa chọn cán bộ không chỉ có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cao mà còn có kinh nghiệm khả năng làm việc được ngay. Song song, Ban lãnh đạo Quỹ cũng tạo điều kiện cho cán bộ được học tập, nâng cao trình độ, thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo tại chỗ cho cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác tín dụng, thẩm định dự án đầu tư; tham gia các hội thảo, chuyên đề liên quan đến từng bộ phận. Ngoài ra, bản thân mỗi cán bộ, viên chức người lao động cũng luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực không ngừng tự học tập, nâng cao nghiệp vụ, nắm bắt, cập nhật kịp thời các thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Dự án Khu nhà ở Đồng Băng (thị trấn Hàng Trạm, Yên Thuỷ) được triển khai đúng tiến độ góp phần
phát triển đô thị cho huyện Yên Thuỷ

 

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, Quỹ tập trung cải tiến công tác quản trị điều hành, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong nội bộ các phòng ban, cũng như phối hợp với các sở, ngành có liên quan để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Trong triển khai nghiệp vụ tín dụng, Quỹ cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ từ khâu thẩm định, giải ngân, kiểm tra giải ngân và thu hồi nợ. Trong đó, đặc biệt chú trọng khâu thẩm định để giảm thiểu rủi ro, kiểm tra sau giải ngân, nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhưng phải bảo đảm đúng quy định, quy trình thủ tục và bảo đảm chất lượng đầu tư tài chính.

Trải qua 05 năm hoạt động, Quỹ liên tục có sự tăng trưởng ổn định về cả quy mô lẫn chất lượng, được khách hàng đánh giá cao về tinh thần và trách nhiệm làm việc, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do UBND tỉnh giao hàng năm. Quan trọng hơn, Quỹ đã bước đầu góp phần vào mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần làm giảm áp lực về nhu cầu vốn đầu tư của địa phương, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, tạo tiền đề và công cụ cho thực hiện xã hội hóa đầu tư tại địa phương. Thời gian tới, để mở rộng các hoạt động, tạo điều kiện cho nhiều đơn vị tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, Quỹ tiếp tục tham mưu cho UBND, HĐND tỉnh bổ sung vốn điều lệ theo kế hoạch 05 năm (2020-2025) đã được phê duyệt (theo quy định cần thiết phải đạt 300 tỷ vốn điều lệ). Như vậy, Quỹ sẽ đủ điều kiện tham gia nhiều dự án, hỗ trợ thêm các doanh nghiệp thực hiện nhiều dự án mang tính kiến tạo khác./.

Đình Long


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top