Quy hoạch và xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật - Nhiệm vụ đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội ở Hà Giang

13/08/2021 - 10:04 AM
Nhận diện đúng các tiềm năng, hướng đi, vị trí và vai trò của công tác quy hoạch gắn với phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, tỉnh Hà Giang luôn chú trong thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội nói chung và phát triển kinh tế du lịch nói riêng.
 
Quy hoạch- quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhiệm vụ đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội ở Hà Giang
Hội nghị công bố Quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035
 
Trong những năm qua, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật được tỉnh Hà Giang coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và phải luôn được thực hiện trước một bước so với các nhiệm vụ kinh tế khác. Trên tinh thần đó, tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan và hợp tác chặt chẽ với các đơn vị chuyên ngành để triển khai lập các đồ án quy hoạch xây dựng, đô thị và các khu chức năng. Với phương châm thực hiện quy hoạch phải kết hợp hài hòa giữa cải tạo với xây dựng mới, đổi mới môi trường văn hóa kiến trúc truyền thống nhưng không làm mất đi bản sắc riêng của từng địa bàn. Do đó, các đồ án quy hoạch chung được nghiên cứu trên cơ sở hiện trạng tự nhiên, xã hội của khu vực và định hướng phát triển, đề xuất các giải pháp quy hoạch phù hợp với từng đô thị.
 
Quy hoạch- quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhiệm vụ đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội ở Hà Giang 1
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhận hồ sơ Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hà Giang
 
Đến nay, các đô thị là trung tâm hành chính, chính trị của 11/11 huyện và thành phố Hà Giang đã được lập và phê duyệt đồ án quy hoạch chung, một số đồ án đã đến thời kỳ rà soát, điều chỉnh theo quy định cho phù hợp định hướng phát triển của hệ thống đô thị và toàn tỉnh trong tình hình mới. Tại khu vực nông thôn, đã có 100% xã có đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới được lập và phê duyệt.
Đồ án quy hoạch chung được phê duyệt là cơ sở để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong đô thị. Đã có 08 đô thị đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc theo pháp luật về quy hoạch đô thị là các thị trấn: Việt Quang, Cốc Pài, Yên Phú, Yên Minh; Mèo Vạc; Vinh Quang; Phố Bảng, Đồng Văn. Thành phố Hà Giang và các thị trấn như: Vĩnh Tuy, Vị Xuyên, Tam Sơn, Yên Bình cũng đang triển khai lập Quy chế quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc.
Trong công tác quy hoạch xây dựng, tỉnh Hà Giang luôn chú trọng tới việc nghiên cứu các vị trí tiềm năng nhằm thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn nhằm phát triển đô thị và phát triển kinh tế - xã hội, điển hình như các dự án: Trang trại bò sữa của tập đoàn TH; các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng của tập đoàn FLC, tập đoàn Nam Cường; các dự án đầu tư phát triển đô thị của tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Trung Quý Bắc Ninh… Trước đó, Tỉnh cũng đã thực hiện quy hoạch và xây dựng các khu chức năng như: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, các cửa khẩu song phương, các lối mở biên giới; Khu công nghiệp Bình Vàng; Cụm công nghiệp Nam Quang; Cụm công nghiệp Tùng Bá, Cụm công nghiệp Minh Sơn 2, Cụm công nghiệp Tân Bắc… để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

 
Quy hoạch- quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhiệm vụ đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội ở Hà Giang 2
Dự án Vincom Shophouse Hà Giang
 
Nhờ thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật, đến nay các đô thị của tỉnh Hà Giang được phát triển và hình thành theo đúng định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và các quy hoạch đô thị đã được phê duyệt theo quy định. Hà Giang hiện có 03 đô thị trung tâm cấp tỉnh gồm: Thành phố Hà Giang (Đô thị loại III), thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang (đô thị loại IV), thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh (đô thị loại V) và 11 đô thị loại V bao gồm: thị trấn Vị Xuyên, thị trấn Mèo Vạc, thị trấn Đồng Văn, thị trấn Tam Sơn, thị trấn Vinh Quang, thị trấn Cốc Pài; thị trấn Yên Phú, thị trấn Vĩnh Tuy, thị trấn Yên Bình, thị trấn Phố Bảng.
 
Quy hoạch- quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhiệm vụ đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội ở Hà Giang 3
Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang
 
Riêng với thành phố Hà Giang, diện mạo kiến trúc đô đã có những thay đổi tích cực. Trên địa bàn Thành phố đã có những công trình điểm nhấn tại khu trung tâm, các công trình công cộng, dịch vụ thương mại, cơ quan nhà nước, các khu đô thị mới… cùng với các kiến trúc làng, bản được bảo tồn tại các xã ngoại thành, tạo nên một đô thị phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, mang đặc trưng vùng miền.
 
Quy hoạch- quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhiệm vụ đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội ở Hà Giang 4
Cột cờ Lũng Cú điểm du lịch hấp dẫn du khách

 
Đặc biệt, khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đang từng bước được hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tại các khu vực có tiềm năng, giá trị về cảnh quan thiên nhiên, di sản, thu hút du lịch và bảo tồn nhằm hoàn thiện công cụ quản lý đầu tư xây dựng, thu hút các dự án đầu tư để phát huy hiệu quả tiềm năng của công viên địa chất toàn cầu, cũng như các giá trị khai thác du lịch khác theo hướng phát triển bền vững.
 
Quy hoạch- quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật nhiệm vụ đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội ở Hà Giang 5
Phố cổ Đồng Văn

 
Được biết từ nay đến năm 2025, ngoài 09 đồ án quy hoạch phân khu thuộc phạm vi Đô thị Hà Giang đang được triển khai tổ chức lập đồ án, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu như: Khu du lịch tại xã Lũng Cú; Khu du lịch tại xã Sà Phìn; Khu du lịch tại ngã ba Tráng Kìm; Khu du lịch tại thôn Nà Vìn, Nặm Đăm; Khu du lịch tại xã Du Già. Đây là cơ sở cho việc thu hút các dự án đầu tư tại tỉnh Hà Giang, nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực có tiềm năng. Đồng thời sẽ lập Đề án trình Bộ Xây dựng thẩm định, xem xét công nhận thị trấn Yên Minh và thị trấn Vị Xuyên đạt đô thị loại IV và đầu tư nâng cấp thị trấn Việt Lâm và xã Hùng An lên đô thị loại V./.
                                                                                                             Thành Nam
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top